Boligprisvekst nesten over hele landet

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i andre kvartal av 2018 var positiv boligprisvekst nesten i hele landet.

– I juli 2018 kan vi konstatere at boligmarkedet nok en gang har reist seg og er på vei mot nye høyder. Korreksjonen i 2017 ble kortvarig. I følge SSBs ferske prisindeks for brukte boliger økte  prisene i 2. kvartal i alle storbyene unntatt Stavanger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Mange analytikere sliter med å forstå denne utviklingen, men så lenge folk har god inntekt, lav lånerente og troen på boligmarkedet er det sannsynligvis rom for videre vekst. Stavanger er den eneste storbyen med prisfall i perioden. Her er boligkjøperne fortsatt mer selektive og mer avventende etter mange år med omstilling, men markedet er grunnleggende stabilt.  I løpet av høsten vil en moderat renteøkning og et større utbud av nye boliger i store deler av landet trolig bidra til å bremse prisveksten i de andre storbyene, sier Carl O. Geving videre.

Justert for sesongvariasjoner økte prisene på brukte boliger med 2,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018. Bare Stavanger opplevde at prisene gikk ned: 0,4 prosent, skriver SSB på sine nettsider.

Videre heter det at prisøkningen var sterkest i Oslo og Bærum med 3,6 prosent. I Bergen og Trondheim ble boligene henholdsvis 1,6 og 1,7 prosent dyrere, når vi ser bort fra sesongmessige variasjoner. Av de ulike boligtypene var det blokkleiligheter som hadde den største prisøkningen fra 1. til 2. kvartal 2018: 3,0 prosent. Prisene på eneboliger og småhus økte med henholdsvis 2,0 og 2,7 prosent.

 

 

Print Friendly, PDF & Email