– Bra for boligmarkedet med stabil rente

Norges Banks offentliggjorde i dag at de holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

– Sentralbankens beslutning om å fryse renten er bra for boligmarkedet, fordi de regionale forskjellene er så ekstreme. Når boligmarkedet kan stige 22 prosent i Oslo på samme tid som det faller 3 prosent i Stavanger, skyldes det at markedet drives av fundamentale forhold som boligtilbud, inntektsnivå og markedsrente.

– En uendret markedsrente over lengre tid vil være er viktig faktor for å stabilisere de ulike markedene gjennom 2017. En stadig økende boligproduksjon i pressområder, og regionale kredittkrav i utlånsforskriften vil understøtte en slik utvikling, sier administrerende direktør i  Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Økt oljepris drar opp

Norges Bank sier i sin begrunnelse for å holde styringsrenten uendret at utsiktene for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttingen tilsier isolert sett en noe lavere styringsrente, men at en lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart.

 

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding torsdag.

Analysene i rapporten innebærer en styringsrente som holder seg nær ½ prosent de neste årene. Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året.

Print Friendly, PDF & Email