Bankenes adferd forsterker regionale forskjeller i boligmarkedet

Det er store regionale forskjeller i hvordan bankene forholder seg til boliglånskunder. I noen regioner er kampen om kundene hard, i andre regioner er terskelen høyere for å innvilge boliglån. 500 eiendomsmeglere over hele landet har svart på undersøkelsen Meglerinnsikt.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 4. mai 2016

7 av 10 meglere på Sør-Vestlandet opplever at bankene har blitt mer restriktive i sin utlånspraksis, og bankene krever at man selger sin gamle bolig før man får lån til å kjøpe ny. I Oslo og Akershus er situasjonen omvendt, de fleste kjøper før de selger og bankene kjemper om å kapre flest mulig boliglånskunder.

– De regionale forskjellene i boligmarkedet forsterkes av bankenes adferd. Oljesmellen har spredt uro hos forbrukere som er usikre på sin fremtidige økonomi, og hos banker som er usikre på folks betjeningsevne. Dette forsterker oppbremsingen i deler av boligmarkedet og bidrar til et betydelig fall i omsetningsvolum, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.
– I Oslo og Akershus er bankenes adferd helt motsatt, og preget av klokkertro på boligmarkedet. Bankenes kamp om andeler i boliglånsmarkedet og kundenes kamp om få objekter gir svært god tilgang på kredit. Dette gir hurtige omsetninger og stigende priser i et allerede presset marked, sier Carl O. Geving.

Treffer forskjellig

Bankenes «rentekrig» for å kapre boliglånskunder treffer ulike regioner forskjellig. I de oljeutsatte områdene svarer et flertall av eiendomsmeglerne at rentekrigen ikke har påvirket boligmarkedet i deres område, mens man i Oslo-området og Trøndelag har merket renteeffekten godt.

– Ikke overraskende viser undersøkelsen at kampen om de mest attraktive boliglånskundene hardner til, mens de som allerede sliter ikke får noen glede av rentekrigen, sier Carl O. Geving.
– Meglerne opplever at bankenes adferd bidrar til å forsterker toppene og bunnene i et delt norsk boligmarked, sier Carl O. Geving.

For mer informasjon, kontakt:

• Carl O. Geving, adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund, tlf. 915 82 454, carl@nef.no
• Svein Strømnes, kommunikasjonssjef i NEF, tlf. 930 94 191, svein@nef.no

Print Friendly, PDF & Email