Kategorier
Forsidenytt Nyheter nyhetsbrev

Meglerinnsikt: Lavere aktivitet i boligmarkedet

Det er fortsatt aktivitet i boligmarkedene rundt om i landet, men en spørreundersøkelse Norges Eiendomsmeglerforbund gjorde blant medlemmene 16. mars viser en fallende trend.

– Selgere og kjøpere påvirkes av unntakstilstanden som korona-epedemien har ført til. Så aktivitetsnivået i boligmarkedet er fallende, sier administrerende direktør i NEF Carl O. Geving i en kommentar til Dagens Næringsliv.

Undersøkelsen foretatt blant eiendomsmeglere over hele landet, viser geografiske forskjeller i hvor mye boligmarkedene er berørt.

– Men den største andelen sier at nå er det noe på gang. Flere avlyser salget og færre kommer på visning. Disse svarene gjelder jo visninger og salg som har vært planlagt en stund. Derfor tror jeg enda flere vil avlyse visninger og utsette salg fremover. Det er klart at aktivitetsnivået er fallende, sier Geving videre.

Fortsatt aktivitet

Selv om aktivitetsnivået i boligmarkedet vil falle en god del i en periode, vil det fortsatt være aktivitet i markedet. Både for norsk økonomi og for forbrukerne som er i ferd med eller planlegger å bytte bolig, vil det være viktig å opprettholde aktivitet i boligmarkedet.

Eiendomsmeglerne skal derfor fortsette å bistå de mange selgerne som allerede har eiendommene sine ute i markedet, eller har kjøpt – men ikke lagt ut egen eiendom ennå. Både privatøkonomien til den enkelte forbruker og samfunnsøkonomien er avhengig av et fungerende boligmarked framover.

Eiendomsmeklere vil fortsette med å opprettholde den viktige samfunnsoppgave de er satt til å utføre, som er å sikre den trygge bolighandelen.

Undersøkelsen blant eiendomsmeglerne viser også en klar tendens med at tilgangen på nye oppdrag kommer til å gå ned framover.

Vil ikke spekulere

Geving sier til DN at han ikke ønsker å være blant de som spekulerer i hvordan situasjonen blir framover og hvordan det blir når det normaliserer seg.

– Det tjener ingen å spekulere i hvordan boligmarkedet utvikler seg fremover nå. Det bidrar bare til usikkerhet. Dette avhenger av hvor raskt man får kontroll over epidemien. Vi tror likevel dette kan skje i løpet av uker, ikke måneder som enkelte spekulerer i. Men får massekonkurser og et massivt fall i kjøpekraften kan det selvsagt bli annerledes, sier Geving.

Følger utviklingen

Eiendomsmeglerbransjen står samlet gjennom denne tiden og vil følge utviklingen kontinuerlig. I tillegg er det iverksatt ulike tiltak for at det fortsatt skal være mulig å gjennomføre boligtransaksjoner.

Det er blant annet innført tiltak hvor det legges til rette for individuelle visninger uten smittefare for den enkelte deltaker.

Print Friendly, PDF & Email