Vilkår for kurs

Retningslinjer ved avbestilling av NEF kurs og konferanser

  • All påmelding til NEFskurs og konferanser er bindende. Dette fremgår tydelig av våre kursinvitasjoner. De som melder segav må derfor dekke kursavgiften. Den som blir forhindret fra å møte til kurs hun / han har meldt seg på, kan uten omkostninger overlate plassen til en kollega.
  • Vi foretar imidlertid avmelding uten omkostninger for deltager ved fremvisning av sykemelding