Hvorfor NEF-kurs

NEF er en av Norges ledende fagkurstilbydere og en naturlig samarbeidspartner for ansatte i eiendomsmeglingsforetak.

Fokus på kursutvikling
NEF jobber for å tilby, til enhver tid, fagkurs om er tilpasset eiendomsbransjen. Gjennom vår erfaring, over 80 år, deler vi kunnskapen med bransjen.

Erfarne foredragsholdere med høy kompetanse
Våre foredragsholdere er eiendomsmeglere, advokater og professorer, og arbeider til daglig med eiendomsfaget. Kurs vi gjennomfører er preget med høy faglig kompetanse og
ofte med krav til praktisk og pedagogisk erfaring.

Skreddersøm
NEF ønsker å kunne tilby skreddersøm på kurs; gjennomføre kursene tilpasset eiendomsmeglingsforetakenes behov.

Ytterligere informasjon
Kontakt sekretariatet i NEF på 22 54 20 80 eller ved e-post: firmapost@nef.no

Påmelding kurs
nef.no/kurs eller ved firmapost@nef.no

Kjøpsvilkår for NEF-kurs og konferanser finner du her.

For de beste meglerne er kun den beste etterutdanningen god nok!

Det er flere grunner til å ta etterutdanningen gjennom NEF:

1. NEF har over 80 års erfaring med utdanning av og etterutdanning for eiendomsmeglere og
øvrige ansatte i bransjen

2. NEF utvikler kurs for alle målgrupper innnen eiendomsmeglingsbransjen

3. NEF kurs-program er under kontinuerlig evaluering og utvikling

4. NEF har landets bredeste kursportefølje innen eiendomsmeglingsjus

5. NEF holder kurs over hele landet

6. Deltagelse på NEF-kurs inspirerer og motiverer!

7. Deltagelse på NEF-kurs er nettverksbygging

8. På NEF-kurs har vi diskusjoner på et høyt faglig nivå

9. Økt kompetanse gir økt trygghet og større trivsel på arbeidsplassen

10. Det er nær sammenheng mellom kompetanse og lønnsomhet