Norges Eiendomsmeglerforbund – vår historie

NEF er profesjonsforbundet for norske eiendomsmeglere.

NEF har siden 1932 jobbet for at bolighandelen skal skje på en sikker og effektiv måte ved bruk av eiendomsmegler som mellommann.

NEF har vært pådriver for å få den forbrukervennlige eiendomsmeglingsloven vi har i dag, og har vært initiativtager til dagens krav om treårig bachelorutdanning og toårig fullmektigpraksis.

Fram til 1990 var det NEFs ansvar å utdanne statsautoriserte eiendomsmeglere, ­deretter overtok BI ansvaret for eiendomsmeglerstudiet. Utviklingen av pensum og studieplaner skjer i et samarbeid mellom BI og NEF. NEFs kursavdeling følger opp etterutdanningskravet for eiendomsmeglere – kravet er minimum 15 godkjente timer hvert annet år.

Som profesjonsforbund er vi uavhengig av eiendomsmeglingsforetakene i vårt arbeid med meglernes rammevilkår, og kan representere norske eiendomsmeglere uten ­kommersielle bindinger.

NEF jobber for å fremme fagkompetanse og seriøsitet i bransjen, og motvirke forhold som er egnet til å svekke tilliten til megleres integritet og uavhengighet.

Som mellommann skal megleren ha omsorg for både selger og kjøper, og sørge for at begge parter i handelen får uhildet bistand.

Bolighandelen har stor betydning for økonomien og livskvaliteten til folk flest. NEF jobber for gode rammevilkår for boligbygging og boligomsetning, som bidrar til et stabilt boligmarked med trygghet for forbrukerne.

NEF jobber tett på myndigheter, politikere og andre bransjeaktører. Vi belyser bransjens innsats og setter fokus på forbedringspunkter.

NEF går nå i en retning hvor vi samarbeider mer proaktivt med forbrukermyndighetene for å ivareta forbrukernes interesser på en bedre måte.

NEF jobber langsiktig for at vi skal ha en norsk meglerstand med høy spisskompetanse. God kompetanse bidrar til trygg bolighandel, høyere forbrukertilfredshet og et lavest mulig konfliktnivå.

Print Friendly, PDF & Email