Foretakskurs

NEF Foretakskurs 2017

NEF tilbyr 6 ulike kurs som kan holdes for ditt foretak! Kursene kan kombineres, varierer fra 1 – 3 timer pr tema. Et NEF kurs er en god arena for læring!

Kurstemaene:
1. Tilbakeholdsrett
2. Egenhandelsforbudet og adgang til å drive annen næringsvirksomhet
3. Aktuelle saker fra domstolene og RfE
4. Vergemål, umyndige og fremtidsfullmakter
5. Hva er en fremtidsfullmakt?
6. Videresalg av kontrakt for bolig under oppføring

Kursene holdes av NEFs dyktige advokater:
Margrethe Røse Solli, Advokat MNA/ Eiendomsmegler MNEF
Nina Fodstad Skumsrud, Advokat MNA
Katerin Lind-Klev, Advokat MNA

Forespørsel:
Ta kontakt med Markedssjef Peter Rånås på peter@nef.no eller 907 68 100

Kursbeskrivelse:

1. Tilbakeholdsrett
Foredraget tar for seg vilkårene og grunnlaget for tilbakehold, samt enkelte konkrete problemstillinger som oppstår etter at det er holdt tilbake et beløp på meglers konto. Når kan eller må megler utbetale et tilbakeholdt beløp? Hva er forskjellen på et ensidig og et avtalt tilbakehold, og hvorfor er dette skillet viktig? Er det selger eller kjøper som må avbryte foreldelse? Hvem har krav på renter som opptjenes på det tilbakeholdte beløpet?

2. Egenhandelsforbudet og adgang til å drive annen næringsvirksomhet
Utfordringer rundt hvem vi kan motta oppdrag fra, særlig selskapsstrukturer.
Hva kan meglere drive med av annen næringsvirksomhet uten at det kommer i konflikt med regelverket. Eierinteresser og styreverv.

3. Aktuelle saker fra domstolene og RfE
En gjennomgang av avgjørelser som er viktige for meglers hverdag

4. Vergemål, umyndige og fremtidsfullmakter
Hvem trenger samtykke fra Fylkesmannen?
Når trenger man samtykke fra Fylkesmannen?
Hva er en fremtidsfullmakt?
Når brukes den?
Hvordan brukes den?

5. Videresalg av kontrakt for bolig under oppføring
Salg fra næringsdrivende eller transport fra forbruker
Når er kjøper 1 å regne som forbruker
Oppgjør ved transport av kontraktsposisjon