Skattebetalerforeningen

NEF-medlemmer kan få god og dyktig skatterådgivning fra Skattebetalerforeningens advokater.

Norges Eiendomsmeglerforbund har en samarbeidsavtale med Skattebetalerforeningen, og dets advokatkontor SBF Skatteadvokater AS, som har særlig kompetanse på skatterett, merverdiavgiftsrett og selskapsrett.

Avtalen innebærer at NEFs medlemmer kan søke rådgivning og informasjon med hensyn til skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Avtalen gir også NEFs medlemmer tilgang til Skattebetalerforeningens kurstilbud.

Dette er rabattene du får som NEF medlem:

  • Juridisk bistand hos SBF Skatteadvokater AS til fordelaktige betingelser: NEFs medlemmer får 15 minutter gratis bistand fra advokatkontoret pr. år ved første konsultasjon, og betaler deretter redusert timepris, kr 1800,- + mva. pr. time
  • Delta på Skattebetalerforeningens ordinære kurs til pris tilsvarende pris for medlemmer av Skattebetalerforeningen
  • Kjøpe Skattebetalerforeningens nettkurs til medlemspris
  • 100kr rabatt på personlig medlemskap i Skattebetalerforeningen (kode:  nef2060)

Om Skattebetalerforeningens advokater:

SBF Skatteadvokater er et advokatfirma med syv skatteadvokater- og rådgivere som er spesialisert innen skatterett, avgiftsrett og selskapsrett. Advokatkontoret har ekspertise på området for skatt og fast eiendom, og kan for øvrig bistå med rådgivning og gjennomføring ved etablering av virksomhet, transaksjoner, generasjonsskifter oppkjøp og omstruktureringer samt på alle stadier i klage- og tvistesaker overfor skattemyndighetene.

Se mer om advokatvirksomheten her: www.sbfskatteadvokater.no.

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere. Foreningen er en viktig høringsinstans i politiske spørsmål. I tillegg bistår den sine medlemmer i skattespørsmål og er en kursleverandør innen skatterett, avgiftsrett og selskapsrett.

Slik bruker du avtalen:

Se www.sbfskatteadvokater.no for kontaktdetaljer (oppgi ditt NEF medlemsnummer ved kontakt).

Print Friendly, PDF & Email