Advokatfirmaet Grette

Jens Kristian Johansen er NEF-medlemmers kontakt når det gjelder arbeidsrettslige spørsmål.

Gode fordeler for NEF-medlemmer hos advokatfirmaet Grette.

NEF har en løpende samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Grette DA som gir medlemmene og deres kunder juridisk bistand av kvalifiserte og dyktige medarbeidere innenfor hele det forretningsjuridiske virksomhetsområdet og til rabatterte priser.

Dette får du som NEF-medlem:

  • 15 minutter gratis rådgivning på telefon
  • generell veiledning av arbeidsrettslig art
  • samt 15 % på standard timesatser

Om advokatfirmaet Grette

Grette har ca. 65 advokater og en stor avdeling som jobber med alle rettsforhold rundt fast eiendom (herunder mangelsproblematikk, profesjonsansvar, finansiering/sikkerhet, skatte- og avgiftsproblematikk, plan-og bygningsrett/regulering, bistand ved rettstvister, herunder voldgift).

Grette har også en stor arbeidsrettsavdeling som kan gi bistand ifm ansettelseskontrakter, oppsigelser, advarsler, feriepenger, provisjon, HMS spørsmål som daglig leder i alle foretak nå er lovpålagt å være oppdatert på, samt megleres egne rettsforhold i forbindelse med arbeidsrett.

Slik benytter du deg av avtalen:

Henvendelser vedrørende alle rettsforhold omkring fast eiendom kan rettes til advokat/ partner Anne Cathrine Røed: anne.cathrine.roed@grette.no,

Arbeidsrettsspørsmål kan rettes til advokat/ partner Jens Kristian Johansen e-postadresse: jens.kristian.johansen@grette.no,

Øvrige spørsmål kan rettes vis telefon: 22 34 00 00.

Grettes hjemmeside er: www.grette.no

 

 

Print Friendly, PDF & Email