Vilkår

KOSTNADER VED MEDLEMSKAP I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND
Vedtatt på NEFs Landsmøte 26. mai 2018

Alle yrkesaktive medlemmer av NEF som arbeider innen eiendomsmegling betaler i 2019 kontingent og serviceavgift med totalt kr 3.200,- *.

Alle medlemmer må være tilsluttet lokalforeningen på stedet der de har sin arbeidsplass.

Lokalforeningene vedtar selv sin kontingent maks kr 1000, – pr år som går helt og holdent til lokalforeningens arbeid.

Medlemskategorier i NEF, jf. NEFs lover § 3:

I Medlemmer som er fagansvarlige og/eller daglige ledere i et meglerforetak, eller meglerforetaks avdelingskontor, samt medinnehavere i meglerforetak. Medlemmer som er eier/medeier eller ansatt i firma/kjede som driver i eiendomsmeglingsbransjen.

II a) Medlemmer som er ansatt i foretak der fagansvarlig og/eller daglig leder fyller vilkårene under I.

b) Medlemmer som er ansatt i foretak hvor fagansvarlig og/eller daglig leder ikke er medlem av NEF.

c) Andre yrkesaktive medlemmer

III Medlemmer som på grunn av alder, sykdom eller andre grunner ikke er yrkesaktive.

IV Æresmedlemmer

MEDLEMSKONTIGENT 2019  – 2020

Medlemmer kategori I og II (yrkesaktive)   kr 650,- pr år (for 2020 kr 700,-)
Medlemmer kategori III (passive/trygdede)   kr 650,- pr år (for 2020 kr 700,-)
Medlemmer kategori IV (æresmedlemmer)   kr 0,- pr år

 SERVICEAVGIFT 2019 – 2020  
Medlemmer kategori I, II a og b
(alle som arbeider med eiendomsmegling)   kr 2.600,- pr år
Eiendomsmeglerfullmektiger betaler 1/2 pris kr 1.300,- de første to årene som fullmektig
Medlemmer kategori II c (arbeider utenfor megling)   kr 867,- pr år
Medlemmer i kategori III og IV (passive og æresmedlemmer)   kr 0,- pr år

LOKALFORENINGSKONTIGENT
Lokalforeningskontigenten varierer i størrelse fra forening til forening, maks kr 1000,- (fra 2019)
For nærmere info, ta kontakt med lokalforeningen eller NEFs sekretariat.

*I tillegg kommer kommer et årlig bidrag til NEFs humanitære fond «Eiendomsmeglernes Hjelpefond» på kr 50,-, som disponeres etter sitt formål av styret i NEF. (Enkeltmedlemmer har reservasjonsrett mot dette bidraget.)

NEF Ung

Alle medlemmer i NEF under 30 år blir automatisk tilknyttet nettverket NEF Ung. Dette medfører ingen ekstra kostnad.

FRISTER
Forfall kontigent           1.februar
Forfall serviceavgift       1. februar
Utmelding av NEF         innen 31. desember