Vilkår

KOSTNADER VED MEDLEMSKAP I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND
Vedtatt på NEFs Landsmøte 26. mai 2018

Alle yrkesaktive medlemmer av NEF som arbeider innen eiendomsmegling betaler i 2019 kontingent og serviceavgift med totalt kr 3.200,- *.

Alle medlemmer må være tilsluttet lokalforeningen på stedet der de har sin arbeidsplass.

Lokalforeningene vedtar selv sin kontingent maks kr 1000, – pr år som går helt og holdent til lokalforeningens arbeid.

Medlemskategorier i NEF, jf. NEFs lover § 3:

I Medlemmer som er fagansvarlige og/eller daglige ledere i et meglerforetak, eller meglerforetaks avdelingskontor, samt medinnehavere i meglerforetak. Medlemmer som er eier/medeier eller ansatt i firma/kjede som driver i eiendomsmeglingsbransjen.

II a) Medlemmer som er ansatt i foretak der fagansvarlig og/eller daglig leder fyller vilkårene under I.

b) Medlemmer som er ansatt i foretak hvor fagansvarlig og/eller daglig leder ikke er medlem av NEF.

c) Andre yrkesaktive medlemmer

III Medlemmer som på grunn av alder, sykdom eller andre grunner ikke er yrkesaktive.

IV Æresmedlemmer

MEDLEMSKONTIGENT 2019  – 2020

Medlemmer kategori I og II (yrkesaktive)   kr 650,- pr år (for 2020 kr 700,-)
Medlemmer kategori III (passive/trygdede)   kr 650,- pr år (for 2020 kr 700,-)
Medlemmer kategori IV (æresmedlemmer)   kr 0,- pr år

 SERVICEAVGIFT 2019 – 2020  
Medlemmer kategori I, II a og b
(alle som arbeider med eiendomsmegling)   kr 2.600,- pr år
Eiendomsmeglerfullmektiger betaler 1/2 pris kr 1.300,- de første to årene som fullmektig
Medlemmer kategori II c (arbeider utenfor megling)   kr 867,- pr år
Medlemmer i kategori III og IV (passive og æresmedlemmer)   kr 0,- pr år

LOKALFORENINGSKONTIGENT
Lokalforeningskontigenten varierer i størrelse fra forening til forening, maks kr 1000,- (fra 2019)
For nærmere info, ta kontakt med lokalforeningen eller NEFs sekretariat.

*I tillegg kommer kommer et årlig bidrag til NEFs humanitære fond «Eiendomsmeglernes Hjelpefond» på kr 50,-, som disponeres etter sitt formål av styret i NEF. (Enkeltmedlemmer har reservasjonsrett mot dette bidraget.)

NEF Ung

Alle medlemmer i NEF under 30 år blir automatisk tilknyttet nettverket NEF Ung. Dette medfører ingen ekstra kostnad.

FRISTER
Forfall kontigent           1.februar
Forfall serviceavgift       1. februar
Utmelding av NEF         innen 31. desember

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no