Få ekstra stort utbytte med MNEF Pluss!

mnef-pluss_2017

En fordelaktig tjeneste for deg som allerede er MNEF

stripe_mnef-pluss_2017

MNEF Pluss er en ny medlemstjeneste som inneholder kurs, juridisk bistand og advokatforsikring privat.
MNEF Pluss gir deg tilgang til den beste servicen hele året!

Tjenesten koster kun kr 5000,- + mva pr. år.
Med MNEF Pluss får du tilgang til nyttige kurs under NEFs høstkonferanse, juridisk bistand til bruk i meglerhverdagen, og advokatforsikring for deg som privatperson.
Inkludert i pakken:
  • Kursdeltagelse NEFs Høstkonferanse  i Oslo
  • NEF Juridisk Bistand 5 timer
  • HELP Advokatforsikring Privat 10 timer
Hvem kan kjøpe tjenesten MNEF Pluss?
Alle som har et medlemskap i NEF, enten du er megler/eiendomsmegler, fagansvarlig, daglig leder, oppgjørsansvarlig, jurist eller advokat, kan du kjøpe tjenesten.
Bestilling av MNEF Pluss:
Tjenesten MNEF Pluss bestilles via nef.no eller ved henvendelse til firmapost@nef.no
Årspris: kr 5000,- + mva. Avtalen faktureres ved inngåelse.
Varighet:
MNEF Pluss gjelder pr. kalenderår. Avtalen må fornyes hvert år.
Kontaktinformasjon: firmapost@nef.no
 ikoner_mnef-pluss_2017

Dette får du:

Kursdeltagelse på NEFs Høstkonferanse 15. november 2018 i Oslo
NEF sin årlige høstkonferanse er en viktig arena for å samle bransjen til faglig diskusjon, læring og meningsutveksling.
Kurstimene under høstkonferansen gir godkjente etterutdanningstimer.
Hvis høstkonferansen tilbyr parallellsesjoner, så velger du din sesjon.
Ubenyttet kursdeltagelse kan ikke overføres til neste år.
Kursdeltagelse i NEF gir deg faglig trygghet og du møter forelesere som holder et høyt faglig nivå.

NEF Juridisk Bistand
NEF Juridisk bistand er tjenesten som gir deg veiledning på juridiske og meglerfaglige spørsmål knyttet til mellommannsvirksomheten. Det er NEFs advokater som hjelper deg.
Tjenesten inkluderer 5 timer juridisk rådgivning. Hvis du får behov utover din 5 timer, kan du benytte deg av en fordelaktig timespris på kr 1.800,- + mva. Det blir fakturert etter medgått tid basert på timespris. Minstepris pr. samtale eller e-post er kr 600,- + mva. Fakturering vil skje regelmessig.

HELP Advokatforsikring Privat
HELP Advokatforsikring Privat er en medlemsfordel som gir deg rask tilgang til spesialisert   advokathjelp innen rettsområdene familierett og arverett for deg som privatperson.
1. Rettsområder: Familierett og arverett
2. Rådgivning: 10 timer pr. år. Det betyr at du kan rådføre deg om hva som helst innenfor rettsområdene familierett og arverett.
3. Bistand ved tvist: Inntil NOK 1 million kroner pr sak

Ved en konflikt kan HELP Forsikring ta saken din hele veien gjennom rettssystemet. Du betaler ingen timespris, kun en egenandel.
Du får advokatbistand for inntil 1 million kroner ved rettslig tvist. Forsikringen dekker også motpartens omkostninger hvis du taper saken i retten.
Ring 22 99 99 99 eller benytt e-post post@help.no  , oppgi ditt NEF medlemsnummer.
Det tas forbehold om endringer av vilkår.
NEF – kunnskap og erfaring som kommer deg til nytte!