Juridisk bistand fra NEF

NEF har en juridisk avdeling som tilbyr meglerfaglig bistand til eiendomsmeglere.

Tjenesten NEF Juridisk bistand er en tjeneste for NEFs medlemmer og for ansatte i foretak som har tegnet årsavtale. NEFs advokater/jurister svarer på juridiske og meglerfaglige spørsmål. Det er mange både praktiske og juridiske utfordringer som kan opptå i meglerhverdagen. Vi gir veiledning på begge deler, så langt det lar seg gjøre.

Juridisk avdeling (bildet over) består av Nina Hauge,  Nina Fodstad Skumsrud (leder) og Katerin Lind-Klev .

NEFs juridiske svartjeneste er finansiert av våre medlemmer og deres arbeidsgivere og faktureres per oppdrag eller ved å tegne årsabonnement.

Timepris
Henvendelser faktureres i henhold til medgått tid, og gjeldende timepris er kr. 1.800 + mva. Minstepris er kr. 600 + mva. Fakturering vil skje regelmessig til registrert arbeidsgiver dersom ikke annet er avtalt.

Spørsmål kan rettes direkte til juridisk@nef.no eller telefon 24 11 59 99

Årsavtale for kontoret/filialen
a) Kontor/filial der fagansvarlig er medlem i NEF

  • Inntil 5 ansatte: Årspris kr 17.000,- + mva
  • Over 5 ansatte: Årspris kr 27.000,- + mva
  • Fri bruk for alle på kontoret – alle ansatte kan ringe eller sende e-post om juridiske og meglerfaglige spørsmål, uavhengig av om den ansatte er medlem selv. Avtalen gjelder pr kontor.

b) Kontor/filial der fagansvarlig ikke er medlem i NEF

  • Inntil 5 ansatte: Årspris kr 37.000,- + mva
  • Over 5 ansatte: Årspris kr 47.000,- + mva
  • Fri bruk for alle på kontoret – alle ansatte kan ringe eller sende e-post om juridiske og meglerfaglige spørsmål, uavhengig av om den ansatte er medlem selv. Avtalen gjelder pr kontor.

Faktura sendes til registrert arbeidsgiver med mindre annet oppgis ved henvendelse.

Kjedeavtale for foretak med flere kontorer/filialer
Vilkår og priser, ta kontakt med Salgs- og markedssjef Kine Morud Aarum, kine@nef.no eller 900 45 557

 

Eller benytt spørreskjema under:

Din rolle

Ditt navn

Epost

Telefon

Melding

Forbruker? Da kan du få hjelp hos Forbrukerådgiveren her!