Innmeldingsskjema

Meld deg inn i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) ved å benytte deg av vårt innmeldingsskjema nedenfor. Faktura for medlemsskap vil sendes per post ved mottatt skjema. 

Kostnader ved medlemskap i Norges Eiendomsmeglerforbund (PDF – åpner i nytt vindu)
Vilkår for medlemsskap (åpner i nytt vindu)

Type medlemsskap (obligatorisk)

Karakterutskrift/Vitnemål (Gjelder ikke personer med eiendomsmeglerbrev/tillatelse fra Finanstilsynet)

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Fødselsdato, DD.MM.ÅÅÅÅ (obligatorisk)

Privatadresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver adresse

E-post arbeid

E-post privat

Telefon arbeid

Mobil (obligatorisk)

Medlemskategori (obligatorisk)

Hvordan fikk du informasjon om innmelding i NEF? (obligatorisk)

For studenter

Hvilken høyskole går du på:

Hvilket år av studiet er du på:

Studenter oppgi høyskole og årstrinn.

Hvilken lokalforening vil du tilhøre:

Innmelding i NEF er bindende

  • Medlemskap i NEF forplikter også til automatisk medlemskap i lokalforening (gjelder ikke studenttilknyttede).
  • Jeg forplikter meg til å rette meg etter lokalforeningens og Norges Eiendomsmeglerforbunds lover, etiske regler og andre bestemmelser vedtatt av lokalforeningen eller NEF, og vil gjøre mitt beste for å drive mitt arbeid etter god eiendomsmeglerskikk.
  • Jeg er kjent med at forandring av adresse, medlemskategori eller lignende skal meldes skriftlig til NEF.
  • Jeg er kjent med at jeg er medlemsforpliktet til utgangen av det kalenderår utmeldingen finner sted.

For studenter løper studenttilknytningen til NEF pr studieår, dvs fra 1. september til 31. august.
Som studentmedlem har du digital tilgang til tidsskriftet Eiendomsmegleren, digitalt nyhetsbrev pr e-post og du gis tilgang til ekstranettet "Min NEF". For NEF Studentmedlemskap er prisen kr 400,- pr studieår.

Jeg bekrefter å ha lest og akseptert overstående informasjon

Kommentar