Innmeldingsskjema

Meld deg inn i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) ved å benytte deg av vårt innmeldingsskjema nedenfor. Faktura for medlemsskap vil bli sendt per e-post ved mottatt skjema. 

Kostnader ved medlemskap i Norges Eiendomsmeglerforbund (PDF – åpner i nytt vindu)

Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

Vilkår for medlemsskap (åpner i nytt vindu)

Les mer om NEFs behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.

Type medlemsskap (obligatorisk)

Karakterutskrift/Vitnemål (Gjelder ikke personer med eiendomsmeglerbrev/tillatelse fra Finanstilsynet)

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Fødselsdato, DD.MM.ÅÅÅÅ (obligatorisk)

Privatadresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver adresse

E-post arbeid (obligatorisk)

E-post privat

Telefon arbeid

Mobil (obligatorisk)

Medlemskategori (obligatorisk)

Hvordan fikk du informasjon om innmelding i NEF? (obligatorisk)

For studenter

Hvilken høyskole går du på:

Hvilket år av studiet er du på:

Studenter oppgi høyskole og årstrinn.

Hvilken lokalforening vil du tilhøre:

Innmelding i NEF er bindende

  • Medlemskap i NEF forplikter også til automatisk medlemskap i lokalforening (gjelder ikke studentmedlemmer).
  • Jeg forplikter meg til å rette meg etter lokalforeningens og Norges Eiendomsmeglerforbunds lover, etiske regler og andre bestemmelser vedtatt av lokalforeningen eller NEF, og vil gjøre mitt beste for å drive mitt arbeid etter god eiendomsmeglerskikk.
  • Jeg er kjent med at forandring av adresse, medlemskategori eller lignende skal meldes skriftlig til NEF.
  • Jeg er kjent med at jeg er medlemsforpliktet til utgangen av det kalenderår utmeldingen finner sted.

For studenter løper studentmedlemskapet til NEF pr studieår, dvs fra 1. september til 31. august. Medlemskapet forlenges automatisk inntil det sies opp, eller du er ferdig med din bachelorgrad i eiendomsmegling.
Som studentmedlem får du tilsendt tidsskriftet Eiendomsmegleren, digitalt nyhetsbrev pr e-post og du gis tilgang til ekstranettet "Min NEF". For NEF Studentmedlemskap er prisen kr 400,- pr studieår.

Jeg bekrefter å ha lest og akseptert overstående informasjon

Kommentar