Kollektiv forsikringsordning

Forsikringsfondet (tidligere kjent som NEFs Skadeforsikringsfond) tilbyr kollektiv forsikring til eiendomsmeglingsbransjen.

Forsikringsordningen omfatter den lovpålagte sikkerhetsstillelsen for foretak som har tillatelse til å drive eiendomsmegling, ansvarsforsikring samt kriminalitetsdekning.

Forsikringsfondets hovedformål er å tilby konkurransedyktige forsikringsordninger til eiendomsmeglingsforetak.

Alle eiendomsmeglingsforetak kan søke om medlemskap.

Forsikringen skal tilfredsstille lovgivningens krav til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak. Styret i Forsikringsfondet fremforhandler markedets beste vilkår for slik forsikring. P.t. er den kollektive forsikringsavtalen plassert hos Tryg Forsikring.

Mer om Forsikringsfondet se her.

Anbefalinger:

«Vi i Sørmegleren benytter oss av Forsikringsfondet. Dette er en trygghet i en meglerhverdag med ukjente problemer som kan oppstå. Vi opplever god service, rask kundebehandling og god kompetanse på de ansatte. Tryggheten forsterkes av et godt samarbeid for å komme til den beste løsningen for alle involverte parter når situasjonen først oppstår. Vi kan trygt anbefale dette for andre kunder.»
Hanne Geelmyuden, Fagsjef i Sørmegleren

«Vi er veldig fornøyd med forsikringen vi har i Tryg via Forskringsfondet. Selv om vi ikke har hatt behov for den til utbetalinger, opplever vi at Tryg er en god sparringspartner. Når vi har situasjoner vi er usikre på, er det enkelt bare å ta kontakt. De er alltid lett tilgjengelige og leser gjerne gjennom forslag til tilsvar og kommer med innspill for redigering av tekst. De gir oss en ekstra trygghet for at de tilbakemeldingene vi gir kundene, er de rette i forhold til vårt ansvar som mellommann.»
Anne Mette Kløfsrud, Fagsjef Eiendomsmegler 1 Østfold og Akershus