Bli medlem i NEF!


NEF_logo_RGB_mestvanligbl___002

2850 medlemmer nyter godt av over 80 års erfaring.

Et medlemskap i NEF er personlig – derfor også unikt! 10 lokalforeninger jobber aktivt for medlemmene ved å bl.a. tilby kurs og ivareta profesjonen lokalt.

Medlemmer får tilgang på en rekke fordeler samt muligheten til å delta på bransjesamlinger og få tilgang på viktig informasjon for nytte i meglerhverdagen!

Medlemmer av Norges eiendomsmeglerforbund (NEF):
Er tilsluttet profesjonsforbundet for eiendomsmeglere som i dag har 2850 medlemmer (des. 2018). Får gjennom NEFs påvirkningsarbeid mot politikere, myndighetspersoner og media best mulig rammebetingelser (faglig, etisk og økonomisk).

Vil gjennom NEF holdes løpende orientert om alle spørsmål av faglig karakter, dette for å holde kompetansen på et høyt nivå. Kan benytte seg av dagens godt utviklede etter- og videreutdanningstilbud til rabatterte priser. Vårt fullstendige kurstilbud finner du under fanen Kurs.

Bli medlem