Veilederen til den nye eierseksjonsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veileder til den nye eierseksjonsloven.

Veilederen tar i all hovedsak for seg lovens offentligrettslige regler; altså reglene som regulerer hvordan eierseksjoner opprettes, vilkårene for seksjonering og reseksjonering.

Veilederen er ment som hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket), men vil naturligvis også være av interesse for eiendomsmeglere som bistår i seksjoneringssaker.

Veilederen inneholder utfyllende merknader til lovens bestemmelse, og i disse merknadene fremgår det hvordan departementet har ment at den aktuelle lovbestemmelsen skal forstås og praktiseres.

Den nye eierseksjonsloven trer i kraft 1. januar 2018.

Du finner veilederen her

 

Mer om den nye loven finner du her: Ny eierseksjonslov i kraft fra nyttår

Print Friendly, PDF & Email