Ny og raskere saksbehandling for å få «d-nummer»

  • Av: Redaksjonen
  • 24. august 2018
  • Fagstoff
Overtakelsesprotokoll

Det hender at meglere selger eiendom til utenlandske statsborgere som ikke har norsk personnummer, og heller ikke har krav på det.

Av: Linda Klokk, Juridisk rådgiver / Advokat MNA i NEFs juridiske avdeling

For å tinglyse eierskap kreves det at den utenlandske statsborgeren rekvirerer et såkalt «d- nummer». Et d-nummer er et midlertidig identitetsnummer som kan tildeles personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder, og har rett til dette etter særskilt grunnlag.

Kjøp av eiendom med registrering i grunnboka er et slikt særskilt grunnlag. Kartverket, norske banker og en rekke andre offentlige eller private aktører kan rekvirere «d-nummer». Dette er en tidkrevende prosess og vil kunne forsinke hjemmelsovergang/ tinglysning av pant mv.

Vi har skrevet om dette tidligere her.

Raskere måte

Det finnes nå imidlertid en raskere måte å få dette på plass på. Kjøper kan møte opp på et likningskontor som tilbyr d-nummer med Id-kontroll ved personlig oppmøte.

Dette vil normalt være tidsbesparende. Hvilke kontor som tilbyr denne tjenesten finner du her. 

Ved oppmøte må personen ta med seg pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn, samt signert kjøpekontrakt på eiendommen. Bekreftelse på tildelt d-nummer vil sendes til oppgitt postadresse i løpet av kort tid, slik at megler kan skrive dette rett inn i skjøtet og andre aktuelle dokumenter før de sendes for tinglysning. På denne måten vil oppgjøret kunne gjennomføres på normal tid.

Print Friendly, PDF & Email