Presiseringer om «off market-salg»

Gi god informasjon, og pass på at selger har forstått betydningen av «off market» salg hvis en slik salgsform brukes.

Det har i den senere tid vært fokus på såkalte off market-salg, hvor eiendommer selges uten annonsering og i stedet tilbys til en nærmere definert gruppe av interessenter. Grunnen  til at man velger en slik salgsform kan være at selger ikke ønsker den eksponeringen en ordinær salgsform med full markedsføring innebærer.

Norges Eiendomsmeglerforbund anbefaler som den klare hovedregel at boligsalg skjer etter åpen annonsering. Selv om off market-salg forekommer, er det vår erfaring at det store flertall av eiendomstransaksjoner i Norge – både i de store byene og ellers i landet – skjer i det åpne markedet. Dette er også ønskelig da det skaper åpenhet rundt transaksjonene.

Selgeren må skjønne hva som skjer

Det er ikke ulovlig å selge en bolig «off market», men det kan lettere oppstå utfordringer i forholdet mellom megler og forbruker i denne type salg. Det er en salgsform som skiller seg fra det ordinære, og dette må eiendomsmegler ta hensyn til ved sin rådgiving til oppdragsgiver. Tas ikke tilstrekkelig hensyn til dette kan man raskt havne i konflikt med kravet til god meglerskikk.

Eiendomsmegleren må som den profesjonelle part forsikre seg om at selgeren ønsker og er innforstått med betydningen av et slikt salg. Er det salg av eiendom for utvikling, bør eiendomsmegler også forsikre seg om at selger er innforstått med den eventuelle kjøperens planer og ønsker om videresalg. Dokumentasjon er viktig.

Pass på hvitvasking

Der eiendommer selges utenfor det åpne markedet, pusses opp og så selges videre, kan også risikoen for forsøk på hvitvasking øke. Eiendomsmeglerforetakene må hele tiden være påpasselig med at de har rutiner og gjennomfører en adekvat risikovurdering av så vel kunder som transaksjoner i henhold til hvitvaskingsregelverket.

Alle eiendomsmeglere er forpliktet til å legge til rette for at omsetning av fast eiendom skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte. Eiendomsmegler skal også sørge for at både selger og kjøper mottar uhildet bistand. I tillegg skal eiendomsmegler jobbe for å oppnå best mulig pris for den eiendom han selger for sin oppdragsgiver.

Bransjen er avhengig av at forbrukerne har tillit til at eiendomsmeglere opptrer uavhengig i forbrukernes beste interesse. Enhver mistanke om at eiendomsmeglere setter egeninteresse foran forbrukeres interesse, svekker tilliten til bransjen.

I de unntakstilfellene hvor det er gode argumenter for å gjennomføre salg «off market», må prosedyrene sikre at forbrukerne kan ha tillit til transaksjonen. Norges Eiendomsmeglerforbund vil derfor komme tilbake med nærmere retningslinjer for gjennomføring av off market-salg.

Les også: Økt fokus gir resultater

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no