Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2019

  • Av: Nina Skumsrud
  • 1. juli 2019
  • Fagstoff
Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.

Fra 1. juli 2019 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,25 %, dette er en økning på 0,50 % fra 1. januar 2019. 

Finansdepartementet har fastsatt forskrift 20. juni 2019 nr. 763 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader. 

Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark. 

Print Friendly, PDF & Email