Ikke lov med gebyr når banken oppgir restgjeld

Flere meglere har i vår fortalt at noen banker krever gebyr for å oppgi restgjeld til megler ved innfrielse av boliglån. NEFs juridiske avdeling mener dette ikke kan være riktig. Forbrukerombudet er enig.

NEFs juridiske avdeling: Katerin Lind-Klev, Margrethe Røse Solli og Nina Fodstad Skumsrud. Katerin Lind-Klev er nå i permisjon, og Gunnar Ligaarden er hennes vikar.

NYTT FRA JURIDISK: I løpet av våren har NEF fått flere henvendelser fra meglere som oppgir at noen banker krever gebyr for å oppgi restgjeld til megler ved innfrielse av boliglån for kunden. Noe de ikke mente kunne være riktig.

Juridisk avdeling hos NEF har tatt tak i saken:

Skjult gebyr

Fagsjef og leder av juridisk avdeling, Margrethe Røse Solli forteller:

-Juridisk avdeling hos NEF har bedt om Forbrukerombudets vurdering om dette er en praksis som er i tråd med markedsføringsloven. Slik vi ser det tilkommer det her et skjult gebyr for å få innfridd et lån, dersom man benytter megler til salget, sier hun.

Megler vil belaste gebyret videre til kunden (på lik linje med andre utlegg megler har for kunden i forbindelse med oppdraget), så det vil være bankens kunde som må dekke dette gebyret til slutt.

Forbrukerombudet er enig

Etter NEFs henvendelse har Forbrukerombudet sendt brev til en av bankene som har hatt denne praksisen.

I dette brevet gir Forbrukerombudet uttrykk for at at finansavtaleloven ikke gir adgang til å kreve gebyr i tilknytning til opphør av låneavtale, ved det som kalles «førtidig innbetaling» fra forbruker.

Videre skriver Forbrukerombudet at det ikke finnes bestemmelser som gir banker noen særskilt rett til å kreve gebyrer dersom kunden benytter en fullmektig til å bistå seg ved innfrielse av lånet. Det være seg en eiendomsmegler, advokat eller annen person.

Ettersom det er eksplisitt forbudt å kreve et slikt gebyr av en forbruker i utgangspunktet, taler dette for at det heller ikke er anledning til å kreve gebyr der forbrukeren benytter seg av fullmektig, eksempelvis en eiendomsmegler.

Hva skal jeg gjøre hvis dette skjer meg?

Det kan være at andre eiendomsmeglere opplever at banker krever gebyr fra eiendomsmegler for å oppgi restgjeld.

Fagsjef Margrethe Røse Solli råder da eiendomsmeglerne til å fortelle banken at de ikke kan ta dette gebyret:

-Dersom dere opplever at banker krever et slikt gebyr oppfordrer vi dere til å henvise til finansavtaleloven § 53 som sier at banken ikke kan kreve gebyr ved førtidig tilbakebetaling der kunden er forbruker. Med den begrunnelse at dere er kundens fullmektig.

 

Trenger du juridisk bistand? NEFs juridiske avdeling kan hjelpe! Se mer om tjenesten, priser og vilkår her!

Print Friendly, PDF & Email