Garanti etter bustadoppføringsloven og Brexit

NEF har den siste tiden fått flere henvendelser vedrørende garantier stilt etter bustadoppføringsloven § 12 og 47 av britiske foretak, og hvordan megler skal forholde seg til disse garantiene etter Brexit.

Finansdepartementet har nå kommet med Forskrift om lovpålagte forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgang til å yte forsikringstjenester mv. etter Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands (Storbritannia) uttreden fra Den europeiske union (EU)

Forskriften vil få anvendelse dersom Storbritannia og Nord-Irland trer ut av EU uten en avtale som innebærer en overgangsperiode.

I forskriftens § 2 fremgår det at en garanti stilt av et foretak som før Storbritannias uttreden fra EU hadde tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet/kredittvirksomhet i Norge basert på hjemlandstillatelse, skal garantien anses som tegnet i EØS-stat frem til utløpet av garantitiden.

En garanti stilt av et britisk foretak vil altså fortsatt være gjeldende ut garantitiden selv om Storbritannia trer ut av EU uten en overgangsperiode.

Forskriften finner du her.

Print Friendly, PDF & Email