Foreslår innstramning i eierseksjonslovens ervervsbegrensning

Bygård med aksjeleilighet

Under arbeidet med den nye eierseksjonsloven (den nye loven trådte i kraft 1. januar 2018) anmodet Stortinget om at regjeringen skulle komme tilbake med et lovforslag som sikrer at intensjonen med erversbegrensingen i boligsameier blir fulgt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 11. mai et forslag om å skjerpe «ervervsbegrensningen» i eierseksjonsloven ut på høring.

Eierseksjonsloven setter forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie. Formålet med regelen var først og fremst å hindre at én seksjonseier får en dominerende rolle i et sameie på bekostning av de øvrige seksjonseierne når beslutninger skal tas.

Dagens regel – som er en videreføring av bestemmelsen fra den tidligere loven – er lett å omgå ved indirekte kjøp for eksempel ved at man bruker stråmenn eller ved at det etableres selskaper som kjøper flere boliger i samme sameie. Forslaget går ut på å lovregulere at også indirekte kjøp rammes av ervervsbegrensningen, og forslaget har til hensikt å gjøre ervervsbegrensningen mer effektiv.

Forlaget er i tråd med det NEF argumenterte for under åpen høring om den nye eierseksjonsloven i februar 2017.

Høringen omhandler også et forslag om å lovfeste klare grenser for mye man kan korttidsutleie, både i eierseksjonsloven og burettslagslova. Se under.

Departementet foreslår også å innta en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr i eierseksjonsloven.

Høringsfristen er 6. august 2018, og du kan lese høringsnotatet og selve forslaget her.

Les også: Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen

Les også: Ny eierseksjonslov – her er de viktigste nyheter/endringer

 

Vi også innskrenke AirBnB-utleie

Les mer på vår forbrukerside Bolig360.no om hvordan regjeringen vil begrense AirBnB-utleie. Les mer her

I samme forslag foreslår regjeringen å innskrenke AirBnB-utleie i borettslag og eierseksjoner. Dette er omtalt på vår forbrukerside Bolig360.no: Regjeringen vil innskrenke AirBnB-utleie

Print Friendly, PDF & Email