Er bruksendring søknadspliktig?

Mange ønsker å endre litt på huset man bor i for eksempel ved å lage en ny kjellerstue eller et nytt bad. I forbindelse med salg kan det være ønskelig fra selgers side å fremheve mulighetene for endringer eller ombygging. Uansett årsak er det viktig å kjenne reglene for om en endring er søknadspliktig og hvilke krav som stilles i plan- og bygningslovverket.

For å gjøre det enklere for folk å få oversikt over og å forstå reglene, har Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) nå lansert en ny veiviser. Veiviseren er tilgjengelig på direktoratets hjemmeside. 

Å få oversikt over og forstå reglene kan være vanskelig blant annet fordi det er ulike regler som gjelder avhengig av dato og årstall for byggesøknad eller for søknad om hovedombygging. For boliger hvor søknad er sendt 1. juli 2011 eller senere, er kravene til f. eks. takhøyde, utsyn og dagslys i oppholdsrom strengere enn for boliger som er satt opp eller ombygd før denne datoen.

Veiviseren er lagt opp slik at man gjennom spørsmål og svar snevrer seg inn fra det generelle og til det spesielle som gjelder i det aktuelle tilfellet. Gjennom å svare på enkle spørsmål finner man ut om prosjektet som planlegges er søknadspliktig, og hvilke byggtekniske krav som eventuelt må oppfylles.

Veiviseren gir ikke svar på alt, men hjelper deg et godt stykke på vei. Veiviseren gjelder bare for bruksendring av enkeltrom og ikke om man vil flytte på vegger og dører.

Du kan lese mer om og teste veiviseren her.

Print Friendly, PDF & Email