Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

Den nye eierseksjonsloven (esl.) trådte i kraft 1. januar 2018, og med denne er det innført nye regler om blant annet vedlikeholdsansvar, økning av legalpantets størrelse, tidsbegrenset rett til bruk av fellesareal med mer.


Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, NEF juridisk avdeling

Du kan lese mer om noen av endringene her

I den nye lovens § 26 (2) er det også inntatt en helt ny bestemmelse som har som formål å sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk for funksjonshemmede blir gjort tilgjengelig for de som har behov for slike plasser. Bestemmelsen pålegger sameiene å innføre en bytteordning eller lignende for å sikre tilgjengeligheten, og det oppstilles krav om at ordningen skal inntas i sameiets vedtekter. Disse lovpålagte vedtektene skal, jf. esl. § 67 (4) være vedtatt innen 1. januar 2019.

Endres innen 1. januar 2019

Av den nye loven § 67 (9) følger for øvrig at avtaler og bestemmelser – herunder vedtektsbestemmelser – i eierseksjonssameier som er i strid med den nye eierseksjonsloven, vil opphøre senest 1. januar 2019.

For alle praktiske formål betyr dette at mange eierseksjonssameier må sørge for å endre og tilpasse sine vedtekter til den nye loven før denne datoen.

Det er styrets oppgave å sørge for at eierseksjonssameiet drives i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet. I forlengelsen av det nevnte bør styrene i sameiene rundt omkring i det ganske land gå gjennom både vedtekter og husordensregler, og gjøre nødvendige endringer.

Det er ikke krav om at man som eiendomsmegler i forbindelse med et salg av en eierseksjon skal vurdere sameiets vedtekter grundig opp mot den nye loven, men det forventes at man har kjennskap til reglene og det faktum at det nå er en ny lov å forholde seg til.

Får du i oppdrag å selge en eierseksjon bør du avklare med forretningsfører/styret om endringer av vedtektene er planlagt eller iverksatt. Dersom vedtektene ikke er tilpasset den nye loven, bør megler innta en opplysning om dette og betydningen av det i salgsoppgaven. Ligger seksjonen i et sameie som er pålagt å ha parkeringsplasser tilrettelagt for funksjonshemmede, må megler også undersøke og opplyse om hvorvidt sameiet har innført den påbudte bytteordningen.

Den nye eierseksjonsloven finner du her

Se også:

Huseiernes Landsforbund har forslag til standardvedtekter for eierseksjonssameier tilgjengelig for sine medlemmer, og anbefaling av disse kan være et godt råd til eierseksjonssameier som ikke har satt i gang arbeidet med nødvendige tilpasninger.

Print Friendly, PDF & Email