Koronavirus og force majeure i næringsleieforhold

Går koronaviruset inn under force majeure og gir dette leietaker rett til å ikke betale i henhold til leiekontrakten?

Av: Camilla Hammer Solheim, partner/Advokat  i Advokatfirmaet BAHR

Camilla Hammer Solheim

Eksistensen av en force majeure-hendelse som koronautbruddet/myndighetens vedtak som følge av utbruddet, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å påvirke partenes forpliktelser under en kontrakt.

Force majeure-hendelsen må vanskeliggjøre/umuliggjøre partens oppfyllelse av kontraktsforpliktelsen hvis den skal påvirke forpliktelsene.

Av denne grunn vil plikten til å betale leie ikke påvirkes av koronautbruddet. Det er ikke blitt vanskelig/umulig for pengedebitor/leietaker å gjennomføre den faktiske betalingen som følge av korona. Korona kan medføre at leietaker får problemer med å betale, men slike betalingsproblemer likestilles rettslig sett med øvrige betalingsproblemer og fritar ikke fra betalingsplikt.

Kommersielle hensyn kan i enkelte tilfeller medføre at kreditor/utleier gir betalingsreduksjon/betalingsutsettelse. Dette er imidlertid ingen rett for leietaker, men en ren kommersiell vurdering hos utleier.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no