Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2019


Ny oppdragsavtalemal


Veiledning til hvitvaskingsloven

Må man skatte av boligsalget?

Finanstilsynet har publisert veiledning til hvitvaskingsloven, rundskriv 8/2019. Rundskrivet gir uttrykk for Finanstilsynets vurdering av hvordan hvitvaskingsregelverket er å forstå. Det vil komme et særskilt rundskriv for eiendomsmeglingsforetak. Les rundskriv 8/2019 her.


Endret rundskriv om kravet til etterutdanning for eiendomsmeglere

Finanstilsynet har oppdatert rundskrivet om kravet til etterutdanning. Nytt rundskriv 7/2019 erstatter det tidligere rundskriv 6/2012 om samme tema. Innholdet i det nye rundskrivet er stort sett det samme som i det gamle, men Finanstilsynet har oppdatert eksemplene og kommet…Les mer →


Justerte leiemaler

Det er beklageligvis funnet en feil i punkt 25.2 i de engelske oversettelsene av av standard leieavtaler leiemalene, der det stod «Lessor» istedenfor «Lessee». De oppdaterte malene ligger nå i dokumentarkivet på NEF.no. (krever innlogging)


Prisendring i Oslo kommune

Oslo kommune vil 1. mai 2019 endre priser på varer som formidles gjennom Plan- og bygningsetatens Bestillingstjeneste for kart og geodata.


Bistår du kunder med utarbeidelse av vedtekter for eierseksjonssameie?

Bygård med aksjeleilighet

NEF har i samarbeide med eiendomsmegler MNEF Peder Normann Raknes utarbeidet forslag til standard vedtekter for eierseksjonssameie. Vedtektene er utarbeidet i tråd med Eierseksjonsloven av 2017. Du finner vedtektene i NEFs dokumentarkiv, kap. 2 (krever innlogging)


41 klare for å få eiendomsmeglerbrevet

  • Av: Svein Strømnes
  • 14. desember 2018
  • nyhetsbrev

I løpet av de siste 4 ukene har 41 eiendomsmeglerfullmektiger gjennomført NEFs Oppgjørspraksiskurs.


Litt mer skjeggkre..

Som kjent er det mange tvister om disse små skapningene og det ser – enn så lenge – ut til at både omfanget dyr og antall tvister øker. Det bør likevel nevnes at i forhold til andre type mangler som…Les mer →


Dele opp medlemsavgiften?

  • Av: Elisabet Gusgaard Dahl
  • 7. desember 2018
  • nyhetsbrev

Fra 2019 blir det mulig å dele opp medlemsavgiften til NEF i månedlige avdrag.