Kategorier
Forbruker Forsidenytt Nyheter

Uendret rente over sommeren

Kategorier
Boligprisene Forbruker Forsidenytt Nyheter

Utflating i boligprisene

Boligprisutviklingen i Norge viser at prisene nå har begynt å flate ut. I gjennomsnitt steg prisene med 0,2 prosent i april, mens de sak med 0,1 prosent når de ble korrigert for sesongvariasjoner.

Boligmarkedet er fortsatt preget av høy omsetning over store deler av landet. Samtidig ser vi tendenser til at flere trekker ut av Oslo til fordel for mindre byer i nærhet til Oslo. Dette må særlig ses i sammenheng med prisnivå, men også endrede boligpreferanser under pandemien. Etter prisfall to måneder på rad konstaterer vi at Oslo har nådd pristoppen for nå, og vi tror at den nasjonale pristoppen snart nås, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boligprisene er nå 12,2 prosent høyere enn for ett år siden, viser den ferske statistikken fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge.

Når samfunnet gjenåpnes vil nye forbruksmuligheter og noe høyere renter reversere priseffektene i boligmarkedet. Det er mer sannsynlig med en moderat priskorreksjon ned fra svært høye nivåer enn videre prisvekst gjennom 2021. På lengre sikt tror vi på en vesentlig mer forsiktig boligprisvekst enn vi sett under pandemien, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Mange omsetninger

Statistikken viser videre at det i april ble det solgt 8.761 boliger i Norge, noe som er 24,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Så langt i år er det solgt 32.821 boliger i Norge, noe som er 16 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I april ble det lagt ut 9.846 boliger til salgs i Norge, noe som er 15,5 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Det tok i gjennomsnitt 39 dager å selge en bolig i april 2021, ned fra 43 dager i mars. Kortest salgstid hadde Oslo med 15 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 75 dager.

Sterkest i Kristiansand

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Kristiansand med en oppgang på 2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/Omegn med en nedgang på 0,9 prosent.

  • Oslo – 0,6
  • Bergen + 0,7
  • Trondheim + 0,0
  • Stavanger + 3,2
  • Tromsø – 0,2
  • Kristiansand 3,3

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Oslo med en oppgang på 15,7 prosent. Tromsø hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 7,3 prosent.

Kategorier
Boligprisene Forbruker Forsidenytt Nyheter

Sterk vekst i hyttemarkedet

Kategorier
Forbruker Forsidenytt Nyheter

NEF – samarbeidspartner i Tettpå

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i 20 av landets største by- og hyttekommuner.

– Formålet med Tettpå er å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.

Telefonsamtale og veileder

Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor og hvordan de gjør det.

Tettpå har også utarbeidet en veileder. I veilederen får du tips om hvordan du velger seriøse håndverkere og samtidig er med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til et sunt og godt arbeidsliv.

Kategorier
Forbruker Forsidenytt Nyheter Statistikk

Store forskjeller i prisutviklingen i boligmarkedet

Kategorier
Forbruker Forsidenytt Nyheter

Raskere renteoppgang

Kategorier
Forbruker Forsidenytt Nyheter

Badet en konfliktsone

Et stadig tilbakevendende tema for meg som takstmann i HELP er bad med ulike mangler. Hvorfor er det så mange klager, og hvordan kan konfliktnivået reduseres?

Kategorier
Boligprisene Forbruker Forsidenytt Nyheter

Rekordsterk boligprisvekst

Kategorier
Forbruker Forsidenytt Nyheter

Gul liste

Byantikvarens oversikt over registrerte kulturminner i Oslo.

Kategorier
Boligprisene Forbruker Forsidenytt Nyheter

Rekordmange hyttesalg

Koronapandemien medførte at det i fjor ble solgt rekordmange fritidsboliger i Norge