Forsinkelser med oppgjør som følge av postens omlegging

Må man skatte av boligsalget?

Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge sendte i mai en felles henvendelse til Finans Norge (FNO), hvor vi oppfordret FNO til å orientere bankene om at de må ta høyde for både tilstrekkelig saksbehandlingstid internt og postgang når de skal oversende…Les mer →


Ny lov om hvitvasking

Må man skatte av boligsalget?

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering sanksjonert i statsråd.


GDPR trer snart i kraft – er du klar?

GDPR-hva betyr dette hos oss

Den nye personvernloven, og GDPR (EUs personvernforordning) vil trolig tre i kraft i Norge i løpet av juli.


Skroter dødsgebyr

KrF fikk i budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett, gjennomslag for å skrote forslaget om å innføre en avgift på skifteattest. Det såkalte dødsgebyret. 


Foreslår innstramning i eierseksjonslovens ervervsbegrensning

Bygård med aksjeleilighet

Under arbeidet med den nye eierseksjonsloven (den nye loven trådte i kraft 1. januar 2018) anmodet Stortinget om at regjeringen skulle komme tilbake med et lovforslag som sikrer at intensjonen med erversbegrensingen i boligsameier blir fulgt.


Forsinket overtagelse og oppgjør som følge av at dokumenter kommer for sent frem?

  • Av: Nina Skumsrud
  • 15. mai 2018
  • Fagstoff

Etter at posten la om sine rutine og ikke lenger skiller mellom A- og B post har flere medlemmer opplevd at pantedokumenter ikke kommer frem til avtalt tid. Selv om kjøpesummen er innbetalt til meglers klientkonto innen avtalt tid, medfører…Les mer →


Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

I statsråd 15. mai ble Stortingets vedtak av 24. april 2018 til lov om endringer i bustadoppføringslova mv. sanksjonert, og lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2019.


Besiktigelse av eiendommen

  • Av: Redaksjonen
  • 18. april 2018
  • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Ny veileder og oppdatert kontraktsmal

NEF juridisk har oppdatert vår kontraktsmal til bruk ved transport av kjøpekontrakt for bolig under oppføring, og den nye versjonen  ligger nå ute i vårt dokumentarkiv.


Oppdatert versjon av landbruksmeglingskontrakten

Juridisk avdeling i NEF har oppdatert kontraktsmalen for salg av landbrukseiendom.


Side 5 av 26« Første...34567...1020...Siste »