«Moldedommen» – ulovfestet objektivt ansvar

Huseier fikk dekket kostnader ved skade påført etter tilbakeslag i kjelleren basert på ulovfestet erstatningsrett. Kommunen måtte ikke dekke huseiers tap for innredning av to ikke godkjente hybler og tapte leieinntekter fra disse.


Når eiendommen er bevaringsverdig

 • Av: Redaksjonen
 • 9. februar 2015
 • Fagstoff

Hva betyr det at en eiendom er oppført på den gule listen, at den er regulert til bevaring eller fredet, og hva er viktig å huske på ved salg av en eiendom med bevaringsverdi? Det opereres med tre nivåer av…Les mer →


Nye meglerstandarer på vei

 • Av: Redaksjonen
 • 9. februar 2015
 • Fagstoff
Sekundærboliger i Oslo

Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund utgir i samarbeid med Advokatfirmaet BA-HR meglerstandardene for kjøp av eiendomsselskaper og eiendom. Vi har snakket med Margrethe Røse Solli (fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund), Jens Helge Hodne (leder i Forum for Næringsmeglere) og Rikke…Les mer →


Utfordrende forkjøpsrettsklausuler

 • Av: Redaksjonen
 • 9. februar 2015
 • Fagstoff

  Av: Ingrid Høstmælingen, Senioradvokat, Advokatfirmaet BA-HR DA 1 Innledning I en rekke leiekontrakter er det inntatt en forkjøpsrett for leietaker som gir rett til å tre inn i kjøpers posisjon ved salg av eiendommen. Forkjøpsretter finnes også i tomtefesteavtaler,…Les mer →


Flytende dødsbo og eiendomssalg

 • Av: Redaksjonen
 • 9. februar 2015
 • Fagstoff

Arveavgiften forsvant 1.1.2014. Samtidig ble det innført generell skattemessig kontinuitet ved arv/gave. Konsekvensene kan være kompliserte og ubehagelige, ikke minst ved arv av fast eiendom. Skal latent skatt hensyntas på skiftet? Må boet selge raskt? Er det andre feller å…Les mer →


Beregning av dokumentsavgift ved salg av eierseksjon med fellesgjeld

 • Av: Redaksjonen
 • 9. februar 2015
 • Fagstoff

Av: Advokat MNA, eiendomsmegler MNEF, førstelektor Paul Henning Fjeldheim, Handelshøyskolen BI Innledning Tema for denne artikkelen er hvilket avgiftsgrunnlag som skal legges til grunn ved overdragelse av eierseksjon (eller annen selveid bolig) hvor det i tillegg til kjøpesummen overtas en…Les mer →


Hva er «villamessig»?

 • Av: Redaksjonen
 • 9. februar 2015
 • Fagstoff

Ved utbygging av boliger i perioden ca. 1880 – 1950 var det vanlig å påhefte tomtene servitutter med blant annet krav om «villamessig» bebyggelse. Dette ble for eksempel gjort i stort omfang i gamle Aker kommune (Oslo vest og Nordstrand)….Les mer →


Transport av kontraktsposisjoner – noen problemstillinger

 • Av: Redaksjonen
 • 9. februar 2015
 • Fagstoff

  Av: Advokat Erling Keyser – Wahl-Larsen Advokatfirma Innledning Transport av kontraktsposisjoner knyttet til salg av nye boliger (borettslags- og selveierboliger) er et tema som kanskje ved første øyekast synes enkelt. Jeg får imidlertid en del spørsmål fra meglere knyttet…Les mer →


Når kjøper snører igjen pengesekken – tilbakehold av kjøpesummen

 • Av: Redaksjonen
 • 20. september 2014
 • Fagstoff
Må man skatte av boligsalget?

Ved salg av brukt bolig eller bolig under oppføring har kjøper rett til å holde tilbake en del av kjøpesummen som sikkerhet for mangler. Hvilken rolle har megleren når kjøper bruker sin tilbakeholdsrett, og kan nye krav bringes under det…Les mer →


Bekymret for et barn

Du kommer som eiendomsmegler kommer på befaring i en bolig og ser at noe ikke stemmer. Mistanken vekkes om at barna i familien ikke har det bra. Hvilket ansvar har du for å melde fra videre? Og hvordan går du…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no