Krav til garantistillelse etter ny § 2-11 ved salg av nyoppført bolig – Viktig lovendring i avhendingslova trer i kraft fra 01.01.2019

01.01.2019 trer den nye bestemmelsen i § 2-11 i avhendingsloven i kraft. Med denne innføres en plikt for næringsdrivende til å stille garanti ved salg av nyoppførte, ferdigstilte boliger. Disse boligene kan fremdeles selges etter avhendingslova, men den næringsdrivende må…Les mer →


Tilbakehold og renter

NEF juridisk får stadig spørsmål om forskjellige sider av kjøpers tilbakeholdsrett. Denne gang tenker vi å si litt om renter og tilbakeholdt beløp.


Forslag om skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven

 • Av: Redaksjonen
 • 30. november 2018
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Veien fra bud til endelig avtale

 • Av: Redaksjonen
 • 25. november 2018
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Legalpant – utinglyste heftelser i fast eiendom med usikkert omfang

 • Av: Redaksjonen
 • 20. november 2018
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Rett leieavtale til rett tid – Leiers bruk

 • Av: Redaksjonen
 • 16. november 2018
 • Fagstoff
Betaling og escrow-avtaler

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Hvem bør sitte i styret?

 • Av: Redaksjonen
 • 10. november 2018
 • Fagstoff
Bygård med aksjeleilighet

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Gjenbruk av bilder på nett – Sak fra RfE

 • Av: Redaksjonen
 • 2. november 2018
 • Fagstoff

 Saken ble behandlet av Reklamasjonsnemnda den 28. mai 2018. Megler ble klaget inn for reklamasjonsnemda av en privat selger som ikke hadde et oppdragsforhold til innklagede. Klager hadde oppdaget at bildene han tok i forbindelse med sin egen boligsalgsannonse ble…Les mer →


NEF om Forbrukertilsynets nye veiledning for markedsføring av boliger 

Boligmarkedet er et viktig og prioritert område for Forbrukertilsynet som i forrige uke lanserte sin egen Veiledning for markedsføring av boliger. Den tidligere Bransjenormen som var utarbeidet i samarbeide mellom bransjen og Forbrukerrådet og Forbrukerombudet (nåværende Forbrukertilsynet) har fått sin…Les mer →


Forbrukertilsynets reaksjon på manipulerte bilder og vurderingen etter markedsføringsloven.

 • Av: Redaksjonen
 • 16. oktober 2018
 • Fagstoff

Forbrukertilsynet har reagert strengt ovenfor et meglerforetak i forbindelse med at de mottok tips fra en interessent om billedbruk. Interessenten klaget foretaket inn da han mente seg lurt til å komme på visning på bakgrunn av villedende illustrasjonsbilder av prosjektets…Les mer →