Villaservitutter og «villamessig bebyggelse»

Betydningen av tinglyste villaservitutter er stadig til vurdering i domstolene. Vi sammenfatter de siste avgjørelser for å kartlegge hva som menes med «villamessig bebyggelse» i dag og hvilken betydning slike servitutter kan ha.


Oppgjør mot tinglyst skjøte ved salg av bolig på tvangssalg?

  Av: Juridisk avdeling NEF Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3) at megler ikke skal disponere noen av del av kjøpesummen til fordel for selger før kjøper har fått rettsvern for sitt erverv. NEF ønsker å presisere at megler…Les mer →


Lovbestemt bortfall av forkjøpsrettigheter

Av: Kristian Korsrud, Advokatfirmaet Hjort Løsningsrettigheter er en fellesbetegnelse på rettigheter som gir en rettighetshaver (enten person eller eier av eiendom) rett til å overta en fast eiendom på nærmere bestemte vilkår. Den mest praktiske løsningsrettigheten er forkjøpsrett – dvs….Les mer →


Dokumentavgift ved salg av nybygg

Nye leiligheter i nyoppførte bygg er i utgangspunktet 2,5% billigere enn tilsvarende nye leiligheter i totalrehabiliterte eldre fabrikklokaler, men denne fordelen kan glippe hvis bygget disponeres feil.


Kalvetangsaken

Borgarting Lagmannsrett avsa den 03.02.15 dom i en prinsipiell sak som har stor betydning for eiendomsmeglere som formidler eierskifteforsikring for eierskifteforsikringsselskapene. Partene i saken var AM Trust International og Tryg Forsikring. Dette er hva saken handler om.


Endringer i kontraktsmalenes bestemmelser om forsinkelsesrenter

  • Av: Redaksjonen
  • 9. april 2015
  • Fagstoff

Norges Eiendomsmeglingsforbund (NEF) har besluttet å gjøre endringer i kontraktsmalenes bestemmelser om forsinkelsesrente. Endringene medfører at selgers adgang til å kreve forsinkelsesrenter av hele kjøpesummen, ved forsinkede betaling fra kjøper, i enkelte tilfeller blir snevrere enn tidligere. Med dette menes…Les mer →


Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

Medhjelpers rolle ved gjennomføring av tvangssalg innebærer i stor grad en omsorgsrolle for tvangssalgsobjektet og alle partene involvert i tvangssalget. Medhjelpers kontakt med saksøkte vil være avgjørende for hvordan tvangssalget i praksis kan bli gjennomført. Å være medhjelper krever en…Les mer →


Reklamasjon ved kjøp av nyoppført bolig

Ved kjøp av nyoppført bolig, er det ikke uvanlig at det oppdages mangler etter overtakelse. En forutsetning for at kjøper kan fremme et mangelskrav mot selger, er at det er reklamert rettidig. Dette betyr i praksis at kjøper kan tape…Les mer →


Hvitvasking/finansiering av terrorvirksomhet

De siste årene har aktørene i eiendomsmeglerbransjen stadig oftere blitt minnet om at eiendomsmeglere er rapporteringspliktige iht. hvitvaskingsloven. Formålet med hvitvaskingsloven er å bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Det er viktig for myndighetene å gjøre det vanskelig for…Les mer →


Ny kontraktsmal for salg av andelsleilighet «som den er»

Ny kontraktsmal har blitt laget. Her er hva du trenger å vite om den nye malen.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no