Håndverkertjenesteloven eller bustadsoppføringslova – hvor går grensen?

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Mange eplehageprosjekter består av et gammelt hus som pusses opp, og typisk et nybygg eller to. I en nylig avsagt dom kom lagmannsretten til at renovasjonsarbeider foretatt på en bolig var så omfattende at de ikke lenger var regulert av…Les mer →


Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Hvis en forbruker har inngått en avtale med en entreprenør om å kjøpe en bolig under oppføring, kan det hende at vedkommende ønsker å komme seg ut av kontraktsforholdet før boligen er oppført og derfor velger å selge «kontraktsposisjonen» videre…Les mer →


Eiendomsgrenser og rettigheter i grunnen

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Hvor dypt eier du på tomten?


Slutt på lokal godkjenning

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Avvikling av reglene om lokal godkjenning vil gjøre det enklere å påta seg rollen som ansvarlig for bygge- og anleggsarbeider.


Nye meglerstandarer

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Etter at meglerstandardene om salg av eiendomsselskaper ble offentliggjort i desember 2014 og oppdatert i juni 2015, har Forum for Næringsmeglere (FFN) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mottatt flere innspill til standardene. Disse innspillene har medført at det nå er utarbeidet…Les mer →


Tinglysningsfeil og ansvar for sakskostnader

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

   Ved utfylling av skjøte kan det oppstå feil. Når det er kunden selv som har gjort feil, brukes uttrykket inkuriepåtegning om fremgangsmåten for å rette slike feil. Adgangen til å få rettet slike feil er ment å være snever,…Les mer →


Næringsmeglerne kan trygt bruke meglerstandaren

 • Av: Redaksjonen
 • 9. september 2015
 • Fagstoff
Boligprisene i mai 2018

  Av: Dag Henden Torsteinsen,  partner i Advokatfirmaet Grette DA Den nye meglerstandarden for salg av eiendomsaksjeselskaper av juni 2015 skiller seg vesentlig fra de forrige utgavene. Meglerstandardens tidligere utforming preges nok av overgangen fra direkte salg av eiendom til…Les mer →


Selgers informasjonsansvar – med særlig vekt på selgers opplysninger i egenerklæringsskjema

 • Av: Redaksjonen
 • 9. september 2015
 • Fagstoff

  Av: Advokat Marius Hvitmyhr, Svensson Nøkleby Advokatfirma I dagens eiendomsmarked selges det alt vesentlige av boliger med et alminnelig «som den er/as is» forbehold. Dette innebærer som et utgangspunkt at alle byggtekniske svakheter ved boliger er kjøpers risiko. Forbeholdet…Les mer →


Nytt rundskriv om eiendomsmegleres langsiktige investeringer i fast eiendom

 • Av: Redaksjonen
 • 9. august 2015
 • Fagstoff
Boligpriser i april

Etter en oppmykning i forvaltningspraksis fra Finansdepartementet, har Finanstilsynet nå gitt et rundskriv (7/2015) som trekker opp nye generelle føringer for adgangen ansatte mv. i eiendomsmeglingsforetak har til å foreta langsiktige investeringer i fast eiendom.


Meglers ansvar for kjøpekontrakten

 • Av: Redaksjonen
 • 9. august 2015
 • Fagstoff

En megler skal ivareta begge parters interesser, og mange transaksjoner gjennomføres uten bruk av advokat. Spørsmålet er hvilket ansvar megler har for innholdet i kjøpekontrakten i næringseiendomstransaksjoner.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no