Ikke lov med gebyr når banken oppgir restgjeld

Flere meglere har i vår fortalt at noen banker krever gebyr for å oppgi restgjeld til megler ved innfrielse av boliglån. NEFs juridiske avdeling mener dette ikke kan være riktig. Forbrukerombudet er enig.


Bør eiendomsmeglerfullmektiger sikres en rimelig fast lønn?

lønnsnivå for eiendomsmeglerfullmektiger

«Prestasjonsbaserte lønnsordninger kan skape en bruk og kast mentalitet i forhold til eiendomsmeglerne og fullmektigene i bransjen», skriver Lars Halvor Ova Johnsen i denne kommentaren.


Ny standard leieavtale

Huseiernes Landsforforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund lanserer oppdaterte standard leieavtaler for næringslokaler og næringsbygg. Først ut er standarden for brukte/«as is» lokaler, som nå blir publisert i sin 5. utgave.


Ukens tips – Ny «as is»-dom

  • Av: Redaksjonen
  • 10. juni 2016
  • Fagstoff

Ved bruk av «as is»-forbehold ved salg av eiendom/eiendomsaksjeselskaper er en sentral problemstilling hvem som har risikoen for skader på eiendommen som inntrer mellom avtaleinngåelse og overtakelse.


Muntlige avtaler holder ikke i byggeprosjekter!

  • Av: Redaksjonen
  • 10. juni 2016
  • Fagstoff

Mange bygg blir helt eller delvis oppført, vedlikeholdt eller rehabilitert uten at det foreligger en skriftlig avtale mellom partene. Dette enten på grunn av gammel vane, praktiske behov eller godt forhold mellom partene. En muntlig avtale er imidlertid i IKKE…Les mer →


Nabo til nytte og besvær

  • Av: Redaksjonen
  • 10. juni 2016
  • Fagstoff

Om selgers opplysningsplikt og –rett ved salg av eiendom.


Ny versjon av standard landbrukskontrakt

Salg av landbrukseiendommer kan deles i to hovedkategorier. For det første har vi familiesalg, som ofte skjer i enkle former med et minimum av skriftlige kontraktsvilkår. For det andre har vi profesjonelle salg, hvor eiendomsmegler håndterer salget og prosessen preges…Les mer →


Hva bør en eiendomsmegler være oppmerksom på ved en nedbemanning hos sin arbeidsgiver?

I disse dager er det mange som gjennomfører store nedbemanninger. Advokatfirmaet Grette bistår flere arbeidsgivere og arbeidstakere som er midt opp i disse tunge og store prosessene.Eiendomsmeglerbransjen er intet unntak og i denne artikkelen gjennomgår vi reglene for nedbemanning og…Les mer →


Konverteringsprosjekter – utvikling fra gammelt til nytt næringsbygg

Det siste halvåret har det vært fokus på en rekke problemstillinger tilknyttet konvertering av bygg, særlig i forbindelse med nye asylmottak og konvertering fra næringsbygg til bolig. I denne artikkelen tar vi for oss noen sentrale temaer eiendomsmeglere bør være…Les mer →


Nye utgaver av standard leieavtaler

  Av: advokatene Stig L. Bech og Camilla Hammer Solheim, Advokatfirmaet BA-HR 1. Innledning Norges Eiendomsmeglerforbund/Forum for Næringsmeglere publiserer i disse dager, i samarbeid med Huseiernes Landsforbund og Norsk Eiendom, nye utgaver av standard leieavtaler for næringsbygg og –lokaler. En…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no