Tilbakehold av kjøpesum

 • Av: Redaksjonen
 • 9. august 2016
 • Fagstoff

 Vi i SørMegleren ser en trend mot at det stadig oftere oppstår utfordringer i forbindelse med tilbakehold av kjøpesum. Særlig i de tilfeller der det blir tilbakehold ved overbeheftet eiendom eller nært opp til overbeheftet, altså frivillig salg men høy…Les mer →


Meglers rolle der det oppstår konflikt mellom selger og kjøper under overtakelsen eller i etterkant

 • Av: Redaksjonen
 • 9. august 2016
 • Fagstoff

  Det er ikke hjemmel i eiendomsmeglingsloven å kreve at megler er til stede ved overtakelsen, og det er heller ingen uttrykkelige bestemmelser om meglers rolle i denne situasjonen. Megler kan likevel etter emgl.§6-3(1) og kravet til god meglerskikk ha…Les mer →


Eiendomsskatten i Oslo: Hvordan sette inn i salgsoppgaven, og hvem skal betale?

Nina Skumsrud

Innføringen av eiendomsskatt i Oslo har ført til en del spørsmål knyttet til hvordan den skal føres opp i salgsoppgavene, og hvem av selger og kjøper som skal betale. Her rydder NEFs juridiske avdeling opp!


Foreslår endringer i garantireglene for nye boliger

Et offentlig utvalg  foreslår blant annet endringer i garantireglene i bustadoppføringslova.


Tinglysningsfeil og ansvar for sakskostnader

 • Av: Redaksjonen
 • 10. juli 2016
 • Fagstoff

Ved utfylling av skjøte kan det oppstå feil. Når det er kunden selv som har gjort feil, brukes uttrykket inkuriepåtegning om fremgangsmåten for å rette slike feil. Adgangen til å få rettet slike feil er ment å være snever, dette…Les mer →


Dokumentavgift ved oppløsning av sameie

 • Av: Redaksjonen
 • 10. juli 2016
 • Fagstoff

Høyesterett har i kjennelse av 17. mars 2016 behandlet spørsmålet om beregning av avgiftsgrunnlag for dokumentavgift ved oppløsning av sameie som består av flere matrikkelenheter. Kjennelsen er prinsipiell og klargjør forståelsen av dokumentavgiftsloven § 7 femte ledd.


Til Eiendomsmegleren, spørsmål og svar til utgaven i mai – 2016

 • Av: Redaksjonen
 • 10. juli 2016
 • Fagstoff

«NEF juridisk får en del spørsmål om hvilke gebyr et borettslag kan kreve i forbindelse med salg av leilighet, og hvem av partene (selger og kjøper) som kan bli belastet slike gebyr. Vi har stilt spørsmålet til Paul Henning Fjeldheim, førstelektor…Les mer →


Enkelt tomtesalg fra A-Å

 • Av: Redaksjonen
 • 10. juli 2016
 • Fagstoff

Under vårkonferansen i Tromsø i slutten av mai ble det flere uformelle diskusjoner om nye «selge selv» – konsepter.  Parallelt arrangerte NEF torsdag kurs i salg av tomt som en del av etterutdanningstilbudet. Temaet var «enkelt boligsalg fra A-Å». Ikke…Les mer →


Konverteringsprosjekter for næringsbygg: slakk line, stor fallhøyde

 • Av: Redaksjonen
 • 10. juli 2016
 • Fagstoff

I nummer 4/2016 av Eiendomsmegleren skrev vi om enkelte sentrale utfordringer som kan oppstå i forbindelse med konverteringsprosjekter for næringsbygg, dvs. hvor bygget skal utvikles (og normalt rehabiliteres) samtidig som det igangsettes en hel eller delvis omregulering av eiendommen. Her…Les mer →


Høyesterett avklarer meglerstandarens innhold

 • Av: Redaksjonen
 • 10. juli 2016
 • Fagstoff

Høyesterett avsa 29. juni 2016 en dom som avklarer leietakers ansvar for skader på leieobjektet i henhold til standard leieavtale for næringslokaler utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Forum for Næringsmeglere, Norsk Eiendom og Huseiernes Landsforbund. Det er særdeles sjelden og tilsvarende…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no