Utenlandsmegling

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Norges Eiendomsmeglerforbund får fra tid til annen spørsmål fra medlemmer knyttet til megling av eiendom i utlandet. Artikkelen gir en kort innføring i enkelte grunnleggende rammebetingelser for utenlandsmeglere. Krav til utenlandsmeglerens kompetanse Eiendomsmeglingsloven (heretter forkortet «emgll») kommer til anvendelse på…Les mer →


Tidspunkt for beregning av avgiftsgrunnlag

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Høyesterett slår fast i en kjennelse fra september i 2008 at dokumentavgift skal beregnes ut fra eiendomsverdi ved tidspunktet for tinglysing.


Boplikt – juristen svarer

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Boplikt er et hett tema mange steder i Norge. En rekke kommuner har valgt å sette ned konsesjonsgrensen til null, for å forhindre at vanlige boliger selges som hytter, og dermed for å sørge for at det bor folk i…Les mer →


Meglers utfordringer i oppgjørsfasen – panthavere og mortifikasjon

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

De siste to-tre årene har det vært stort fokus på eiendomsmeglingsbransjens håndtering av klientmidler. Mer eller mindre kritikkverdige forhold har blitt avdekket gjennom stedlige tilsyn, krav er rettet mot eiendomsmeglingsforetakets sikkerhetsstiller, samt forslag fra Finansdepartementet om en nærmere regulering av…Les mer →


Mindreårige og fast eiendom

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff
Når mindreårige eier eiendom

Mindreårige kan eie eiendom. Men da skal ofte Fylkesmannen ha et ord med i laget.


Eiendomsinvesteringer og bruk av hjemmelsselskap

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Ved investering i næringseiendom har det i mange år vært vanlig å ikke tinglyse hjemmelsovergang, men i stedet overdra aksjer i et selskap som er hjemmelshaver til eiendommen. Etablering av et hjemmelsselskap gjøres blant annet ved at selskap X, som…Les mer →


Gode råd ved utleie

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Erfaring viser at åtte av ti leieforhold forløper smertefritt. Det er imidlertid mange feller å gå i for den som ikke kjenner regelverket, og det koster dyrt å trå feil.


Tre kjennelse om fullmakt

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Nedenstående temaer er alle illustrasjoner på at grunnboken for fast eiendom nå i sin helhet er overført til Statens kartverk, og at denne tinglysingsmyndighet søker å samordne praksis for hele landet. Eiendomsmeglerbransjen vil ha registrert at det på en rekke…Les mer →


Når handel inngås før annonsert visning

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Hva skal eiendomsmeglere passe på når en bolighandel inngås før annonsert visning – såkalt «kupping».


Salg av aksjeleiligheter – hva bør man vite?

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Salg av aksjeleiligheter byr på utfordringer for eiendomsmegler ettersom organisasjonsformen er uvanlig og det både blant selgere, kjøpere og meglere er begrensede kunnskaper om organisasjonsformen. Bedre kunnskap om slike leiligheter vil kunne lette prosessen.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no