Dokumentavgift ved salg av nybygg

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Kalvetangsaken

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Endringer i kontraktsmalenes bestemmelser om forsinkelsesrenter

  • Av: Redaksjonen
  • 9. april 2015
  • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Reklamasjon ved kjøp av nyoppført bolig

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Hvitvasking/finansiering av terrorvirksomhet

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Ny kontraktsmal for salg av andelsleilighet «som den er»

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


«Moldedommen» – ulovfestet objektivt ansvar

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Når eiendommen er bevaringsverdig

  • Av: Redaksjonen
  • 9. februar 2015
  • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Nye meglerstandarer på vei

  • Av: Redaksjonen
  • 9. februar 2015
  • Fagstoff
Sekundærboliger i Oslo

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her: