Nye utgaver av standard leieavtaler

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.


Logg inn:


Skatterabatten – igjen!

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.


Logg inn:


Enklere å gjøre om loft og kjeller til boligareal – men husk søknad

 • Av: Carsten Pihl
 • 26. april 2016
 • Fagstoff
Nå kan du bygge om loftet

Nye regler gjør at det nå er enklere å gjøre om boder, kjellerrom og loftsrom til boligrom. Det vil også være enklere å klargjøre de for utleie. Men pass på fellene!


Hvitvasking – nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Det er ikke foretatt endringer i selve lovverket rundt hvitvasking, men Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv som er viktig for eiendomsmeglingsbransjen å sette seg inn i.


E-tinglysning – fra dagbokføring til klokkeslettprioritet

 • Av: Redaksjonen
 • 10. april 2016
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.


Logg inn:


Høyesterett fastsetter prisen på halvferdig hus

 • Av: Redaksjonen
 • 10. april 2016
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.


Logg inn:


Utenlandsmegling

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Norges Eiendomsmeglerforbund får fra tid til annen spørsmål fra medlemmer knyttet til megling av eiendom i utlandet. Artikkelen gir en kort innføring i enkelte grunnleggende rammebetingelser for utenlandsmeglere. Krav til utenlandsmeglerens kompetanse Eiendomsmeglingsloven (heretter forkortet «emgll») kommer til anvendelse på…Les mer →


Tidspunkt for beregning av avgiftsgrunnlag

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Høyesterett slår fast i en kjennelse fra september i 2008 at dokumentavgift skal beregnes ut fra eiendomsverdi ved tidspunktet for tinglysing.


Boplikt – juristen svarer

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Boplikt er et hett tema mange steder i Norge. En rekke kommuner har valgt å sette ned konsesjonsgrensen til null, for å forhindre at vanlige boliger selges som hytter, og dermed for å sørge for at det bor folk i…Les mer →


Meglers utfordringer i oppgjørsfasen – panthavere og mortifikasjon

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

De siste to-tre årene har det vært stort fokus på eiendomsmeglingsbransjens håndtering av klientmidler. Mer eller mindre kritikkverdige forhold har blitt avdekket gjennom stedlige tilsyn, krav er rettet mot eiendomsmeglingsforetakets sikkerhetsstiller, samt forslag fra Finansdepartementet om en nærmere regulering av…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no