Et signeringsforbehold rekker vidt – avklarende dom i høyestrett

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Tomtefeste – hva skjer?

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Flytende dødsbo og eiendomssalg

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Villaservitutter og «villamessig bebyggelse»

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Oppgjør mot tinglyst skjøte ved salg av bolig på tvangssalg?

  Av: Juridisk avdeling NEF Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3) at megler ikke skal disponere noen av del av kjøpesummen til fordel for selger før kjøper har fått rettsvern for sitt erverv. NEF ønsker å presisere at megler…Les mer →


Lovbestemt bortfall av forkjøpsrettigheter

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Dokumentavgift ved salg av nybygg

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Kalvetangsaken

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Endringer i kontraktsmalenes bestemmelser om forsinkelsesrenter

  • Av: Redaksjonen
  • 9. april 2015
  • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her: