Selgers informasjonsansvar – med særlig vekt på selgers opplysninger i egenerklæringsskjema

 • Av: Redaksjonen
 • 9. September 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Nytt rundskriv om eiendomsmegleres langsiktige investeringer i fast eiendom

 • Av: Redaksjonen
 • 9. August 2015
 • Fagstoff
Boligpriser i april

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Meglers ansvar for kjøpekontrakten

 • Av: Redaksjonen
 • 9. August 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Eiendomsmeglingsloven § 6-6 – meglers (manglende) adgang til å binde oppdragsgiver.

 • Av: Redaksjonen
 • 9. August 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Salg av AS som eier bolig- eller fritidseiendom – gjennomføring av oppgjør

 • Av: Redaksjonen
 • 9. August 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Staten som leietaker – noen erfaringer med ny tilpasset standardkontrakt

 • Av: Redaksjonen
 • 9. August 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Blancooverdragelser og gevinstbeskatning

 • Av: Redaksjonen
 • 9. August 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Endringer i plan- og byggningslovens regler om ferdigattest

 • Av: Redaksjonen
 • 9. August 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Fornyelse/forlengelse av leieavtaler

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Revisjon av eierseksjonloven

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her: