Forenkling fremfor forutberegnelighet

 • Av: Ovidia Pihl
 • 10. januar 2016
 • Fagstoff

Våren 2016 trer det i kraft endringer i anskaffelsesregelverket for nasjonale kjøp. Men vil endringene lede til forbedring og eventuelt for hvem?


Vær oppmerksom på disse lovendringene

 • Av: Redaksjonen
 • 10. januar 2016
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Hvordan kommer man seg fram til eplehagen?

 • Av: Redaksjonen
 • 9. januar 2016
 • Fagstoff

Om sikring av veirett ved eplehageutbygging


Nytt dokumentavgiftsfritak fra 1. januar 2016

 • Av: Redaksjonen
 • 1. januar 2016
 • Fagstoff

I forrige utgave av Eiendomsmegleren (nr. 8, år 2015) skrev vi en artikkel om forslag til dokumentavgiftsfritak ved omorganiseringer. I forbindelse med at reglene trådte i kraft 1. januar 2016 ønsker vi å gjøre oppmerksom på følgende presiseringer til artikkelen…Les mer →


Forkjøpsrett til eiendom – salg av eiendomsselskap

 • Av: Redaksjonen
 • 9. november 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Grunnboks kontroll: Panteheftelser ved salg av overbeheftet boliger og ved tvangssalg – pantet og dens rekkevidde

 • Av: Redaksjonen
 • 9. november 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Eiendomsskatt – hva bør du vite

 • Av: Redaksjonen
 • 9. november 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Forslag til dokumentavgiftsfritak ved omorganiseringer

 • Av: Redaksjonen
 • 9. november 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Ny tolkning av hvitvaskingsregelverket fra Finanstilsynet

 • Av: Redaksjonen
 • 9. november 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Generalfullmakter

 • Av: Redaksjonen
 • 9. oktober 2015
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her: