Oppdatert versjon av landbruksmeglingskontrakten

Juridisk avdeling i NEF har oppdatert kontraktsmalen for salg av landbrukseiendom.


Anleggseiendom – flere fordeler ved eiendomsutvikling

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2018
 • Fagstoff

Stor befolkningsvekst og arealknapphet i byer og bynære områder har ført til et økende behov for utnyttelse av arealer i undergrunnen. Dette har blitt vel så viktig som utnyttelse av arealer på jordoverflaten.


Ny eierseksjonslov – viktigste nyheter/endringer

 • Av: Redaksjonen
 • 27. mars 2018
 • Fagstoff

Den 1. januar i år trådte ny eierseksjonslov i kraft (Lov om eierseksjoner av 16.06.17 nr. 65). Den nye loven viderefører i betydelig grad tidligere eierseksjonslov av 1997, men inneholder også endel nyheter og endringer.


Forbrukertilsynet: – Skjerp inn rutiner for uadressert reklame

 • Av: Svein Strømnes
 • 19. mars 2018
 • Fagstoff

Forbruketilsynet ber om at bransjen generelt skjerper inn rutinene for distribusjon av uadressert reklame.


Frist for å innkalle til overtakelsesforretning – avklaring fra Justisdepartementet

 • Av: Svein Strømnes
 • 19. mars 2018
 • Fagstoff

NEF ba i september 2017 om en tolkningsuttalelse fra Justisdepartementet hva gjelder bustadoppføringslova § 15 og krav til minst 7 dagers frist for innkalling til overtakelsesforretning.


Offentligrettslige krav – Hva gjelder og hvordan bør ansvaret fordeles?

 • Av: Redaksjonen
 • 19. mars 2018
 • Fagstoff

En rekke offentligrettslige krav gjelder for næringsbygg. Både i leieforhold og i salgstransaksjoner oppstår det spørsmål om hvem som har ansvaret for at disse er oppfylt.


Dette må du sjekke når du skal selge et «smarthus»

 • Av: Carsten Pihl
 • 14. mars 2018
 • Fagstoff

Eiendomsmeglere må være på vakt når boligen de skal selge har installert smarthussystemer for styring av lys, varme og lyd. Hva vil selgeren ta med, og hva kan han normalt ta med. Dette må du se etter som eiendomsmegler!


Er rettigheten verdiløs?

 • Av: Redaksjonen
 • 12. mars 2018
 • Fagstoff

Det er ikke uvanlig i eiendomsbransjen at det etableres løsningsretter. En løsningsrett til fast eiendom er en rett til å overta en eiendom en gang i fremtiden. Dersom retten bare gjelder ved salg eller eierskifte, vil retten kalles en forkjøpsrett….Les mer →


Rett leieavtale til rett tid – artikkelserie i 2018

 • Av: Redaksjonen
 • 10. mars 2018
 • Fagstoff

Mye har skjedd de siste årene hva gjelder standardisering av leieavtaler, men enkelte leieforhold krever mer tilpasning enn andre. Det er også enkelte klausuler det er viktigere å skreddersy enn andre. Advokatene Line Ravlo-Losvik og Even Berg i advokatfirmaet Selmer…Les mer →


Leiertilpasninger

 • Av: Redaksjonen
 • 10. mars 2018
 • Fagstoff

I mange leieforhold foretas det tilpasninger av lokalene før en leier tar lokalene i bruk. Leiertilpasningene kan være omfattende eller enkle og de kan bekostes av utleier eller av leier. Leiertilpasninger reiser problemstillinger som bør være regulert i leieavtalen.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no