Milliardinvesteringer ved crowdfunding av eiendomsprosjekter

På verdensbasis har det i løpet av de siste årene dukket opp mange plattformer for crowdfunding av eiendomsprosjekter. Nå er crowdfunding av eiendom for fullt på vei til Norge, og dette kan gi en alternativ finansiering av eiendomsprosjekter og samtidig…Les mer →


Tilvalg ved prosjektsalg

Ved formidling av boliger fra profesjonell utbygger til forbrukerkjøper har prosjektmegleren en «mellommannsrolle», og skal derfor dra omsorg for begge parters interesser. Ofte vil imidlertid utbyggers og forbrukerkjøpers interesser være kolliderende og avveiningen mellom disse kan være utfordrende. Tilvalg ved…Les mer →


Hva beregnes dagmulkt og § 12-garantien av?

Juridisk avdeling i NEF får flere spørsmål om beregningsgrunnlaget for dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18 og beregningsgrunnlaget for garanti etter § 12.


Transport av kontrakter

Når utbygger stiller vilkår for å samtykke til at forbrukerkjøper kan transportere kontrakten – hva er greit og hva er ikke greit?


Salgsoppgave skal være klar på markedsføringstidspunktet

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) støtter Eiendom Norges oppfordring til eiendomsmeglerforetakene om at salgsoppgaven skal være tilgjengelig når markedsføringen av boligen begynner.


Trøblete forkjøpsrett ved salg av eiendomsselskaper

  • Av: Redaksjonen
  • 1. februar 2018
  • Fagstoff

Mange eiendomsselskaper har flere eiere. De typiske eksemplene er syndikater og gamle familieselskaper hvor aksjer har gått i arv. Eierne av slike aksjer har ofte ulikt syn på hva som er riktig salgstidspunkt og salgspris, og forkjøpsrett kan velte hele…Les mer →


GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet?

GDPR-hva betyr dette hos oss

Eiendomsmeglere er i likhet med alle andre virksomheter som behandler opplysninger om kunder og ansatte bundet av personvernlovgivningen. Dette får betydning når personverndirektivet – GDPR trer i krav i mai 2018.


Hvem eier bildet?– om bruk av bilder tatt i forbindelse med megleroppdrag

Det er betydelig usikkerhet og uskrevet praksis rundt rettigheter og bruk av bilder tatt i forbindelse med salg av eiendom. Det er et firepartsforhold mellom megler, fotograf, boligselger og boligkjøper som burde avtales tydelig og hvor man enkelt kan unngå…Les mer →


Rekkevidden av «as-is»-forbehold

  • Av: Redaksjonen
  • 22. januar 2018
  • Fagstoff

En høyesterettsdom om et baderom med vannskade gir nyttige svar på et spørsmål av både prinsipiell og praktisk betydning: Har kjøper eller selger ansvaret for skader som oppstår etter tidspunktet for signering av kjøpekontrakt, men før kjøper har overtatt boligen?


Oppsigelse i prøvetiden

Mange tror det er fritt frem å si opp arbeidstakere i prøvetiden. Det er det ikke!


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no