Boplikt – juristen svarer

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Boplikt er et hett tema mange steder i Norge. En rekke kommuner har valgt å sette ned konsesjonsgrensen til null, for å forhindre at vanlige boliger selges som hytter, og dermed for å sørge for at det bor folk i…Les mer →


Meglers utfordringer i oppgjørsfasen – panthavere og mortifikasjon

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

De siste to-tre årene har det vært stort fokus på eiendomsmeglingsbransjens håndtering av klientmidler. Mer eller mindre kritikkverdige forhold har blitt avdekket gjennom stedlige tilsyn, krav er rettet mot eiendomsmeglingsforetakets sikkerhetsstiller, samt forslag fra Finansdepartementet om en nærmere regulering av…Les mer →


Mindreårige og fast eiendom

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff
Når mindreårige eier eiendom

Mindreårige kan eie eiendom. Men da skal ofte Fylkesmannen ha et ord med i laget.


Eiendomsinvesteringer og bruk av hjemmelsselskap

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Ved investering i næringseiendom har det i mange år vært vanlig å ikke tinglyse hjemmelsovergang, men i stedet overdra aksjer i et selskap som er hjemmelshaver til eiendommen. Etablering av et hjemmelsselskap gjøres blant annet ved at selskap X, som…Les mer →


Gode råd ved utleie

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Erfaring viser at åtte av ti leieforhold forløper smertefritt. Det er imidlertid mange feller å gå i for den som ikke kjenner regelverket, og det koster dyrt å trå feil.


Tre kjennelse om fullmakt

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Nedenstående temaer er alle illustrasjoner på at grunnboken for fast eiendom nå i sin helhet er overført til Statens kartverk, og at denne tinglysingsmyndighet søker å samordne praksis for hele landet. Eiendomsmeglerbransjen vil ha registrert at det på en rekke…Les mer →


Når handel inngås før annonsert visning

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Hva skal eiendomsmeglere passe på når en bolighandel inngås før annonsert visning – såkalt «kupping».


Salg av aksjeleiligheter – hva bør man vite?

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Salg av aksjeleiligheter byr på utfordringer for eiendomsmegler ettersom organisasjonsformen er uvanlig og det både blant selgere, kjøpere og meglere er begrensede kunnskaper om organisasjonsformen. Bedre kunnskap om slike leiligheter vil kunne lette prosessen.


Arbeidstakeres stilling ved virksomhetsoverdragelse

At bedrifter blir kjøpt opp av andre virksomheter eller at driften av en type aktivitet blir overtatt av en annen virksomhet forekommer relativt ofte i næringslivet. Dersom en slik overtakelse av en annen virksomhet faller inn under virkeområdet til arbeidsmiljøloven…Les mer →


Salg av aksjebolig

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff
Aksjebolig - dette må du passe på når du selger

Når en eiendomsmegler får i oppdrag å selge ”aksjebolig”, er det noen sentrale momenter som må hensyntas. Artikkelen gir en kort, men ikke uttømmende oversikt over de spesielle reglene som gjør seg gjeldende ved omsetning av aksjeboliger.


Side 20 av 27« Første...10...1819202122...Siste »