Millionutbygging stanset av 100 år gammel avtale

 • Av: Redaksjonen
 • 15. januar 2018
 • Fagstoff
gravemaskin

Enhver har som utgangspunkt rett til å få innvilget byggesøknader som er i tråd med gjeldende regulering. Noen ganger kan imidlertid en offentlig byggetillatelse bare være halvparten av det man trenger. I denne dommen kom retten til at en hundre…Les mer →


Selgerselskapets kunnskap – hvem omfattes?

 • Av: Redaksjonen
 • 12. januar 2018
 • Fagstoff

Ved inngåelse av kjøpekontrakter hvor et selskap er selger, vil hvilke konkrete personer som anses å inneha selgerselskapets kunnskap være av stor betydning. I denne artikkelen vil vi redegjøre noe nærmere for enkelte forhold tilknyttet selgers kunnskap


Megleransvar ved salg av festetomter

Eiendomsmegleren har en lovfestet undersøkelses- og opplysningsplikt ved formidling av fast eiendom. Det er eiendomsmeglers ansvar å gi kjøper og selger riktig og tilstrekkelig informasjon i en salgsprosess. Megleransvaret er stadig i tilsynsmyndighetenes fokus, blant annet ved Forbrukerombudets brev til…Les mer →


Boliglånsforskriftens betydning for eiendomsbransjen – er profesjonelle aktører omfattet?

 • Av: Redaksjonen
 • 9. januar 2018
 • Fagstoff

Ved nyttår 2017 trådte en ny boliglånsforskrift i kraft. Forskriften inneholder en innstramming av bankenes utlånsmuligheter og setter strengere krav for lånefinansiering av boligprosjekter med pant i bolig.


Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

 • Av: Redaksjonen
 • 9. januar 2018
 • Fagstoff

Under tittelen «Jeg ønsker ikke å bo sammen med en fremmed» i E24 i mars i 2017 er  salg av en ideell halvpart av en leilighet på Lillehammer beskrevet. Det  ble meldt at det var to interessenter som hadde vært…Les mer →


Lovlighetsmangler – hvordan unngå slike saker

Lovlighetsmangler har tidligere vært omtalt som den skadetypen som opptrer hyppigst og som medfører flest utbetalinger under den ansvarsforsikringen som Eiendomsmeglerne har gjennom Forsikringsfondet.


Veilederen til den nye eierseksjonsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veileder til den nye eierseksjonsloven.


Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre

Juridisk avdeling i NEF får stadig spørsmål om hvilket regelverk som regulerer salg der en kjøper ønsker å videreselge boligen før den er ferdig oppført. Mange av spørsmålene gjelder hvilken type kontrakt som skal brukes, og spørsmålene gjelder altså selve…Les mer →


Arealsvikt – Hva skal til for å kunne kreve prisavslag når eiendommen er mindre enn forutsatt?

Arealavvik er en av de manglene som lettest kan konstateres av kjøper. Det er derfor viktig at selger, eiendomsmegler og takstfolk har fokus på korrekt angivelse av areal – i alles interesse. Advokat Ole Per Solum klargjør for ny dom…Les mer →


Innhenting av grunnboksutskrifter for fradelt eiendom før og etter 18. april 2017

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som hevder at grunnboksutskriften for fradelte eiendommer har blitt langt mer omfattende etter overgangen til elektronisk tinglysing.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no