Forsinket overtagelse og oppgjør som følge av at dokumenter kommer for sent frem?

 • Av: Nina Skumsrud
 • 15. mai 2018
 • Fagstoff

Etter at posten la om sine rutine og ikke lenger skiller mellom A- og B post har flere medlemmer opplevd at pantedokumenter ikke kommer frem til avtalt tid. Selv om kjøpesummen er innbetalt til meglers klientkonto innen avtalt tid, medfører…Les mer →


Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

I statsråd 15. mai ble Stortingets vedtak av 24. april 2018 til lov om endringer i bustadoppføringslova mv. sanksjonert, og lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2019.


Besiktigelse av eiendommen

 • Av: Redaksjonen
 • 18. april 2018
 • Fagstoff

Den senere tid har flere eiendomsmeglingsforetak lansert forretningskonsepter som i stadig større grad legger opp til automatiserte, digitale prosesser, og hvor den personlige kontakten mellom selger og megler er begrenset. Slike tjenester gjør det i større grad enn tidligere mulig…Les mer →


Ny veileder og oppdatert kontraktsmal

NEF juridisk har oppdatert vår kontraktsmal til bruk ved transport av kjøpekontrakt for bolig under oppføring, og den nye versjonen  ligger nå ute i vårt dokumentarkiv.


Oppdatert versjon av landbruksmeglingskontrakten

Juridisk avdeling i NEF har oppdatert kontraktsmalen for salg av landbrukseiendom.


Anleggseiendom – flere fordeler ved eiendomsutvikling

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2018
 • Fagstoff

Stor befolkningsvekst og arealknapphet i byer og bynære områder har ført til et økende behov for utnyttelse av arealer i undergrunnen. Dette har blitt vel så viktig som utnyttelse av arealer på jordoverflaten.


Ny eierseksjonslov – viktigste nyheter/endringer

 • Av: Redaksjonen
 • 27. mars 2018
 • Fagstoff

Den 1. januar i år trådte ny eierseksjonslov i kraft (Lov om eierseksjoner av 16.06.17 nr. 65). Den nye loven viderefører i betydelig grad tidligere eierseksjonslov av 1997, men inneholder også endel nyheter og endringer.


Forbrukertilsynet: – Skjerp inn rutiner for uadressert reklame

 • Av: Svein Strømnes
 • 19. mars 2018
 • Fagstoff

Forbruketilsynet ber om at bransjen generelt skjerper inn rutinene for distribusjon av uadressert reklame.


Frist for å innkalle til overtakelsesforretning – avklaring fra Justisdepartementet

 • Av: Svein Strømnes
 • 19. mars 2018
 • Fagstoff

NEF ba i september 2017 om en tolkningsuttalelse fra Justisdepartementet hva gjelder bustadoppføringslova § 15 og krav til minst 7 dagers frist for innkalling til overtakelsesforretning.


Offentligrettslige krav – Hva gjelder og hvordan bør ansvaret fordeles?

 • Av: Redaksjonen
 • 19. mars 2018
 • Fagstoff

En rekke offentligrettslige krav gjelder for næringsbygg. Både i leieforhold og i salgstransaksjoner oppstår det spørsmål om hvem som har ansvaret for at disse er oppfylt.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no