Krav om energiattest for boliger og yrkesbygg

 • Av: Redaksjonen
 • 18. juli 2018
 • Fagstoff

I 2010 ble det innført krav om energiattest for nybygg, eksisterende yrkesbygg over 1000 m2 og i forbindelse med salg og utleie av boliger og bygninger. Unnlatelse av å skaffe energiattest kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr.


Hva bør eiendomsmeglere vite om innløsning

 • Av: Redaksjonen
 • 15. juli 2018
 • Fagstoff

Av: Carine Borchgrevink Næss, senioradvokat i advokatfirmaet Føyen Torkildsen 1. Hva er innløsning Innløsningsrett er en forkjøpsrett for fester til på ett eller annet tidspunkt å kjøpe den festede tomten. Tomtefesteloven har tvingende regler om dette dersom festeformålet er bolig…Les mer →


Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

Salg av bolig under oppføring fra entreprenør til forbruker reguleres av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) av 13.06.1997 nr. 43. Loven har en mengde bestemmelser om så vel selgers som kjøpers rettigheter og…Les mer →


Eierseksjonsameie som eier av seksjon

 • Av: Redaksjonen
 • 12. juli 2018
 • Fagstoff

Ny eierseksjonslov trådte i kraft pr. 1.1.2018, og loven er allerede omtalt i flere artikler, bl.a. på nef.no. Én endring som har praktisk betydning for enkelte sameier er at det er kommet en ny bestemmelse om at et sameie kan registreres…Les mer →


Er det frister for å gjøre dagmulktkrav gjeldende?

 • Av: Redaksjonen
 • 10. juli 2018
 • Fagstoff

Ved kjøp av bolig under oppføring eller rehabiliteringsprosjekter, hender det at ferdigstillelse og overtakelse blir forsinket i forhold til de avtalte frister. Slik forsinkelse kan gi rett til dagmulkt. Høyesterett har nylig tatt stilling til når krav på dagmulkt bortfaller…Les mer →


Overtakelse av bolig etter bustadoppføringslova

Et sentralt skjæringspunkt ved boligkjøp er tidspunktet boligen overtas av forbruker fra entreprenøren gjennom en overtakelsesforretning. I denne artikkelen ser vi nærmere på reglene for slik overtakelse etter bustadoppføringslova.


Rett leieavtale til rett tid – framleie

Enkelte leiere ønsker å framleie sine lokaler. Framleie reiser særskilte problemstillinger både i forholdet mellom leier og framleier og i forholdet mellom utleier og leier.


Rett til å kreve seksjonering

Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Den nye bestemmelsen i eierseksjonsloven § 9 trer nå i kraft. Fra 1. juli kan eier av en bolig i et ikke seksjonert sameie kreve at sameiet blir omgjort til et eierseksjonssameie.


Fokus: Nedgravde oljetanker

Nær 300.000 oljetanker skal sikres når forbudet innføres. At det finnes et alternativ til å grave opp oljetanken er en kjærkommen nyhet for mange huseiere.


Samarbeid for å øke innsikten

Statistikksamarbeidet mellom Ambita og Norges Eiendomsmeglerforbund kom i gang som en følge av utviklingen i boligmarkedet og regjeringens arbeid med nye låneforskrifter. NEFs Carl O. Geving tok derfor kontakt med administrerende direktør i Ambita, Stig W. Seljeseth, for å høre…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no