Når er en entreprenør forpliktet?

 • Av: Redaksjonen
 • 26. september 2018
 • Fagstoff

Hva kreves for at en forpliktende entrepriseavtale anses inngått mellom en byggherre og en entreprenør, og hvilke kontraktsvilkår er avtalt dersom det ikke foreligger en signert skriftlig avtale.


Rett avtale til rett tid – Omsetningsleie

 • Av: Redaksjonen
 • 18. september 2018
 • Fagstoff

Et alternativ til en fast leiesum er at leien utgjør en andel av leiers omsetning i leieobjektet, såkalt omsetningsleie. Omsetningsleie reiser en del særlige problemstillinger som det er viktig å være obs på, både når leieavtalen skal inngås og underveis…Les mer →


Bedre lovregulering for større utbyggningsprosjekter

Ekspertutvalget som har vurdert hvordan organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte, har nå leverte i dag sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


Er bruksendring søknadspliktig?

Mange ønsker å endre litt på huset man bor i for eksempel ved å lage en ny kjellerstue eller et nytt bad. I forbindelse med salg kan det være ønskelig fra selgers side å fremheve mulighetene for endringer eller ombygging….Les mer →


Boligkjøperens tilbakeholdsrett – virkninger for oppgjøret

 • Av: Redaksjonen
 • 11. september 2018
 • Fagstoff

I forbindelse med boligkjøp avdekkes tidvis feil/mangler ved boligen. Kjøperen har rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen til dekning av krav mot selgeren som følge av kontraktsbrudd, en såkalt «tilbakeholdsrett». I denne artikkelen ser vi på innholdet i…Les mer →


Rimelig vederlag ved oppdragsgivers oppsigelse av oppdragsavtalen

 • Av: Redaksjonen
 • 30. juli 2018
 • Fagstoff

Av: Paul Henning Fjeldheim, advokat/eiendomsmegler, førstelektor ved Handelshøyskolen BI, medlem av Norges Eiendomsmeglerforbunds Etiske Nemnd 1. Innledning Norges Eiendomsmeglerforbunds Etiske Nemnd har nylig behandlet en sak hvor eiendomsmeglingsforetaket i oppdragsavtalen hadde betinget seg et fast honorar på kr. 39.000 ved…Les mer →


Brudd på offentligrettslige krav ved kjøp eller salg av bolig

 • Av: Redaksjonen
 • 25. juli 2018
 • Fagstoff
Sekundærbolig 2017

Mangler ved kjøp av brukt eller nyoppført bolig kan medføre reklamasjoner fra boligkjøper med krav om utbedring, prisavslag, erstatning med videre.


Kritikkverdige forhold – hva om dette avdekkes i din virksomhet?

Fra tid til annen kommer eiendomsmeglerbransjen i medias søkelys med påstander om kritikkverdige forhold av forskjellige slag. En av de mest omtalte sakene den senere tid er den såkalte Boligbygg-saken hvor representanter fra bransjen har vært involvert i kjøp og…Les mer →


Rett leieavtale til rett tid – leiegarantier

 • Av: Redaksjonen
 • 21. juli 2018
 • Fagstoff

I de fleste leieforhold inntas det krav om garantistillelse. Garantiens utforming og størrelse er viktig. Dessverre opplever flere utleiere at garantistillelsen går tapt. Vi ser derfor på hvilke krav som bør stilles ved avtaleinngåelsen og hvilke rutiner megler og utleier…Les mer →


Megleransvar – første dom om veiledningsplikt for MVA-spørsmål

 • Av: Redaksjonen
 • 18. juli 2018
 • Fagstoff

I strid med god meglerskikk når det ikke gis råd til selger om muligheten for å overdra justeringsplikten ved eiendomssalg, ifølge rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett. Avgjørelsen presiserer meglers veiledningsplikt når det gjelder avgiftsmessige konsekvenser ved eiendomssalg.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no