Organisering av parkeringsareal i eierseksjonssameier

Parkering i eierseksjonsloven

I Eiendomsmegleren nr. 1 2019 skrev vi om behovet for oppdatering av eierseksjonssameiers vedtekter, inkludert sikring av parkeringsplasser for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne, samt muligheten for ladepunkt for elbiler. I denne artikkelen ser vi nærmere på sistnevnte to forhold, og…Les mer →


Skjeggkre invaderer norske hjem – Hva er dine rettigheter?

Skjeggkre har blitt mer og mer utbredt i norske boliger de siste årene, men er likevel et ukjent fenomen for mange. I løpet av kort tid har vi sett flere rettsavgjørelser der boligkjøperen har rettet krav mot selgeren etter å…Les mer →


Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

 • Av: Nina Skumsrud
 • 30. april 2019
 • Fagstoff
Bygård med aksjeleilighet

Regjeringen la i desember 2018 fram forslag til en ny regel i eierseksjonsloven som setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier. Hensikten med bestemmelsen er å klargjøre vi regelverket, og regjeringen har som formål at…Les mer →


Justerte leiemaler

Det er beklageligvis funnet en feil i punkt 25.2 i de engelske oversettelsene av av standard leieavtaler leiemalene, der det stod «Lessor» istedenfor «Lessee». De oppdaterte malene ligger nå i dokumentarkivet på NEF.no. (krever innlogging)


Garanti etter bustadoppføringsloven og Brexit

NEF har den siste tiden fått flere henvendelser vedrørende garantier stilt etter bustadoppføringsloven § 12 og 47 av britiske foretak, og hvordan megler skal forholde seg til disse garantiene etter Brexit. Finansdepartementet har nå kommet med Forskrift om lovpålagte forsikringer…Les mer →


Hvordan bli en god prosjektmegler?

 • Av: Redaksjonen
 • 29. april 2019
 • Fagstoff

Dette var ett av flere temaer som ble belyst på NEFs prosjektmeglingskurs i Lillestrøm den 21. mars 2019. Tidslinjen i et prosjektmeglingsoppdrag, samt hva slags type rådgivning og analyser en prosjektmegler kan og bør yte til utbygger, er temaer som…Les mer →


Utfordringer ved salg av boliger med midlertidige brukstillatelser

 • Av: Redaksjonen
 • 24. april 2019
 • Fagstoff

Eiendomsmeglingsloven oppstiller krav om at megler skal innhente opplysning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i forbindelse med eiendomssalg.


Kommunal forkjøpsrett

Ved salg av leiegård kan kommunen utøve forkjøpsrett på vegne av seg selv, beboerne, en studentsamskipnad eller selskap som ledes og kontrolleres av kommune eller stat i henhold til lov om kommunal forkjøpsrett. Loven er fra 1977 og kom derfor…Les mer →


Millionutbytte måtte tilbakebetales

 • Av: Redaksjonen
 • 12. april 2019
 • Fagstoff
Betaling og escrow-avtaler

Høyesterett har fastslått at alle utdelinger til aksjeeierne ved avvikling av et aksjeselskap, etter utløpet av kreditorfristen, omfattes av aksjeeiernes objektive ansvar – uavhengig av om utbetalingen er utbytte eller avviklingsandel.


Avhendingsloven § 2-11 – plikt til å stille entreprenørgaranti ved salg av nyoppført bolig – svar fra Justisdepartementet

Norges Eiendomsmeglerforbund har blant annet bedt om en avklaring på hvordan man skal forstå begrepet «som ledd i næringsvirksomhet». Dette siste har skapt mye hodebry for eiendomsmeglere over det ganske land.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no