Bør eiendomsmeglerfullmektiger sikres en rimelig fast lønn?

lønnsnivå for eiendomsmeglerfullmektiger

“Prestasjonsbaserte lønnsordninger kan skape en bruk og kast mentalitet i forhold til eiendomsmeglerne og fullmektigene i bransjen”, skriver Lars Halvor Ova Johnsen i denne kommentaren.


Arbeidstakeres stilling ved virksomhetsoverdragelse

At bedrifter blir kjøpt opp av andre virksomheter eller at driften av en type aktivitet blir overtatt av en annen virksomhet forekommer relativt ofte i næringslivet. Dersom en slik overtakelse av en annen virksomhet faller inn under virkeområdet til arbeidsmiljøloven…Les mer →