Endret rundskriv om kravet til etterutdanning for eiendomsmeglere

Finanstilsynet har oppdatert rundskrivet om kravet til etterutdanning. Nytt rundskriv 7/2019 erstatter det tidligere rundskriv 6/2012 om samme tema. Innholdet i det nye rundskrivet er stort sett det samme som i det gamle, men Finanstilsynet har oppdatert eksemplene og kommet…Les mer →


Organisering av parkeringsareal i eierseksjonssameier

Parkering i eierseksjonsloven

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Skjeggkre invaderer norske hjem – Hva er dine rettigheter?

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

 • Av: Nina Skumsrud
 • 30. april 2019
 • Fagstoff
Bygård med aksjeleilighet

Regjeringen la i desember 2018 fram forslag til en ny regel i eierseksjonsloven som setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier. Hensikten med bestemmelsen er å klargjøre vi regelverket, og regjeringen har som formål at…Les mer →


Justerte leiemaler

Det er beklageligvis funnet en feil i punkt 25.2 i de engelske oversettelsene av av standard leieavtaler leiemalene, der det stod «Lessor» istedenfor «Lessee». De oppdaterte malene ligger nå i dokumentarkivet på NEF.no. (krever innlogging)


Garanti etter bustadoppføringsloven og Brexit

NEF har den siste tiden fått flere henvendelser vedrørende garantier stilt etter bustadoppføringsloven § 12 og 47 av britiske foretak, og hvordan megler skal forholde seg til disse garantiene etter Brexit. Finansdepartementet har nå kommet med Forskrift om lovpålagte forsikringer…Les mer →


Hvordan bli en god prosjektmegler?

 • Av: Redaksjonen
 • 29. april 2019
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Utfordringer ved salg av boliger med midlertidige brukstillatelser

 • Av: Redaksjonen
 • 24. april 2019
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Kommunal forkjøpsrett

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Millionutbytte måtte tilbakebetales

 • Av: Redaksjonen
 • 12. april 2019
 • Fagstoff
Betaling og escrow-avtaler

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her: