Reklamasjon og foreldelse: Hva er egentlig forskjellen?

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Flytebryggeanlegg i strid med naboens strandrett

I en dom avsagt i februar i år kom Høyesterett til at et flytebryggeanlegg på Skjærhalden på Hvaler krenket en nabos strandrett.


Kortidsutleie av bolig og plan- og bygningsloven

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Bryggerettigheter og bryggesameier

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadoppføringsloven §12?

I prosjektsalg er det ikke uvanlig at det kreves innbetalt forskudd fra kjøperne. Slike forskudd skal – dersom de skal kunne disponeres til fordel for selger og således være et reelt forskudd – sikres med en garanti etter bustadoppføringsloven (buofl.)…Les mer →


Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2019

  • Av: Nina Skumsrud
  • 1. juli 2019
  • Fagstoff

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.


Endret rundskriv om kravet til etterutdanning for eiendomsmeglere

Finanstilsynet har oppdatert rundskrivet om kravet til etterutdanning. Nytt rundskriv 7/2019 erstatter det tidligere rundskriv 6/2012 om samme tema. Innholdet i det nye rundskrivet er stort sett det samme som i det gamle, men Finanstilsynet har oppdatert eksemplene og kommet…Les mer →


Organisering av parkeringsareal i eierseksjonssameier

Parkering i eierseksjonsloven

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Skjeggkre invaderer norske hjem – Hva er dine rettigheter?

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

  • Av: Nina Skumsrud
  • 30. april 2019
  • Fagstoff
Bygård med aksjeleilighet

Regjeringen la i desember 2018 fram forslag til en ny regel i eierseksjonsloven som setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier. Hensikten med bestemmelsen er å klargjøre vi regelverket, og regjeringen har som formål at…Les mer →