Utfordringer ved salg av boliger med midlertidige brukstillatelser

  • Av: Redaksjonen
  • 24. april 2019
  • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Kommunal forkjøpsrett

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Millionutbytte måtte tilbakebetales

  • Av: Redaksjonen
  • 12. april 2019
  • Fagstoff
Betaling og escrow-avtaler

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Avhendingsloven § 2-11 – plikt til å stille entreprenørgaranti ved salg av nyoppført bolig – svar fra Justisdepartementet

Norges Eiendomsmeglerforbund har blant annet bedt om en avklaring på hvordan man skal forstå begrepet «som ledd i næringsvirksomhet». Dette siste har skapt mye hodebry for eiendomsmeglere over det ganske land.


Rentebetingelser på klientkonto

Må man skatte av boligsalget?

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

For en tid tilbake fikk vi spørsmål fra en eiendomsmegler om i hvilken grad og i hvilket omfang en selger kan benytte seg av informasjonen som er ført inn i budjournalen.


Nyoppdagede feil ved bolig kjøpt «as is» – gjenåpning av rettskraftig dom

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Lovlighetsmangler – en alvorlig trussel mot trygg bolighandel?

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Betydningen av feil i egenerklæringsskjemaet

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Side 1 av 2812345...1020...Siste »