Abonnere

Tidsskriftet Eiendomsmegleren gir deg nøkkelinformasjon om bransjen!

Alle medlemmer får tidsskriftet gratis, øvrige kan abonnere til kr. 900,- pr år

Eiendomsmegleren utgis 8 ganger i året.

Bestille abonnement ved å sende e-post til firmapost@nef.no