Search Results for: personvern

Results 1 - 10 of 12 Page 1 of 2
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Personvern og cookies

Relevance: 100%      Posted on: 3. juli 2018

Personvernerklæring for Norges Eiendomsmeglerforbund   Behandlingsansvarlig Norges Eiendomsmeglerforbund, heretter NEF, tar ditt personvern på alvor. NEF, ved administrerende direktør Carl O. Geving, er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Hvorfor vi innhenter opplysninger om deg og hva vi bruker disse til NEF innhenter og behandler personopplysninger i forbindelse med de tjenestene NEF tilbyr sine medlemmer og andre. Vi…

Samtykke til utlevering av personopplysninger

Relevance: 4%      Posted on: 10. september 2018

Ved å gi ditt samtykke her vil NEF utlevere personopplysninger (navn og arbeidssted) til våre samarbeidspartnere på denne konferansen. Våre samarbeidspartnere er selvstendig behandlingsansvarlig for de opplysningene de får fra oss. NEF har inngått avtale med hver enkelt samarbeidspartner som beskriver hvilke opplysninger de får fra oss og hva disse opplysningene kan brukes til. I avtalen fremgår det at samarbeidspartnerne ikke kan bruke opplysningene de får fra oss til å markedsføre andre produkter/tjenester enn de som de markedsfører på kurset/konferansen, og de kan ikke utlevere personopplysningene til andre. Personopplysningene kan kun brukes til å ta kontakt med deg i tiden…

GDPR trer snart i kraft – er du klar?

Relevance: 3%      Posted on: 31. mai 2018

Den nye personvernloven, og GDPR (EUs personvernforordning) vil trolig tre i kraft i Norge i løpet av juli. NEF har hatt fokus på dette temaet på kurs det siste året, senest på NEFs Vårkonferanse i Bergen nå i mai. Forbrukerrådgiver Carsten Pihl og juridisk rådgiver Katerin Lind-Klev holder kurs om personvern og GDPR for eiendomsmeglere i Oslo 7. juni, Trondheim 13. juni og i Stavanger 14. juni. Det er fremdeles ledige plasser på kursene. Se kursoversikt her. Bransjenorm Eiendom Norge har sammen med bransjen og NEF utarbeidet en bransjenorm for etterlevelse av GDPR for eiendomsmeglingsforetak. Med normen følger også flere…

Innmeldingsskjema

Relevance: 3%      Posted on: 17. mars 2016

Meld deg inn i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) ved å benytte deg av vårt innmeldingsskjema nedenfor. Faktura for medlemsskap vil bli sendt per e-post ved mottatt skjema.  Kostnader ved medlemskap i Norges Eiendomsmeglerforbund (PDF - åpner i nytt vindu) NB! Landsmøtet i NEF 2020 vedtok en ny kontingentstruktur for forbundet. For 2021 er lokalforeningskontingenten innbakt i en samlet sum, og medlemmene mottar bare en faktura på kontingent til forbundet. Følgende satser gjelder: Alle yrkesaktive medlemmer                     kr 4.000 Eiendomsmeglerfullmektiger                    kr 1.500 Pensjonister                                         …

Kjøpsvilkår for NEF-kurs

Relevance: 3%      Posted on: 17. mars 2016

Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avmeldingsregler, kursbevis og behandling av personopplysninger. Påmelding All påmelding til NEFs kurs og konferanser er bindende. Dette fremgår tydelig av våre kursinvitasjoner. De som melder seg av må derfor dekke kursavgiften. Den som blir forhindret fra å møte til kurs hun/han har meldt seg på, kan uten omkostninger overlate plassen til en kollega. Vi foretar imidlertid avmelding uten omkostninger for deltager ved fremvisning av sykemelding. Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.…

Proptech – hva kan vi vente i 2018

Relevance: 2%      Posted on: 18. februar 2018

4 trender å følge i digitaliseringen av bolighandelen i 2018. Av: Carsten Henrik Pihl, analyseansvarlig i NEF Eiendomshandelen blir digitalisert en liten bit av gangen. Her er fire trender som vil påvirke bolighandelen i 2018. 1. Personalisering og personvern Med økende grad av digitalisering vil man kunne utnytte data til å personalisere opplevelsen for forbrukerne. Vi så for eksempel i 2017 den spede starten av selgerapper - tjenester der eiendomsmeglerne ga selgerne automatisk oppfølging via mobilen om hvordan det gikk med salget. Dette er tjenester som vil komme hos flere i 2018. Dermed brukes digitaliseringen til å gi selgerne bedre…

Om hamstring og datakirkegårder i personopplysningslovens tid

Relevance: 2%      Posted on: 9. juli 2020

Eiendomsmeglere og foretak har stor tilgang på personopplysninger og bransjen har i stor grad lagt seg til arbeidsmetoder som innebærer at man gjør bruk av og lagrer personopplysninger, blant annet til markedsføringsformål, i stort monn. Av: Terje Bergem, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og advokat - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2020) For å opprettholde tilliten til eiendomsmeglingsbransjen er det viktig at både foretak og den enkelte ansatte respekterer personvernlovgivningen, herunder «grunnleggende personvernprinsipper». Europeiske datatilsyn har siden ikrafttredelsen av GDPR både vist evne og vilje til å påtale brudd på grunnleggende personvernprinsipper, noe som både kan ha en…

GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet?

Relevance: 2%      Posted on: 29. januar 2018

Eiendomsmeglere er i likhet med alle andre virksomheter som behandler opplysninger om kunder og ansatte bundet av personvernlovgivningen. Dette får betydning når personverndirektivet - GDPR trer i krav i mai 2018. Av: Senioradvokat Nina Thjømøe, Homble Olsby Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning GDPR – The General Data Protection Regulation – i kraft, og vil fra samme tidspunkt også få anvendelse i Norge. En vesentlig del av de reglene som gjelder i dag, vil videreføres også etter implementeringen av GDPR. Nedenfor følger derfor en kort gjennomgang av de viktigste reglene for behandling av personopplysninger i gjeldende regelverk: Hva…

Meglers huskeliste ved salg av smarte bygg

Relevance: 2%      Posted on: 12. mai 2020

Interessen for smartbygg øker både blant eiere og leietakere, og flere aktører i eiendomsbransjen utvikler og markedsfører smarte bygg. Ved salg av smartbygg er det enkelte forhold eiendomsmegler bør være oppmerksom på ved forberedelsen av salget. Også når eiendomsmegler bistår med utleie, er det enkelte aspekter ved smartbygg det er lurt å være bevisst på. I denne artikkelen gjennomgår vi hva megler bør huske på for å rigge salg og utleie av smartbygg på en fornuftig måte.  Av: Marthe Øksnes og Lise Sofie Stene, BAHR   - Artikkelen er også publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2020. 1. Hva er et smartbygg?…

TRYG fortsetter som forsikringsleverandør

Relevance: 1%      Posted on: 17. juni 2016

TRYG fortsetter som forsikringsleverandør for ForsikringsFondet (NEFS) - Sikkerhetsstillelse, ansvar- og kriminalitetsforsikring. Gjennom ditt medlemskap i ForsikringsFondet skal du være trygg på å ha fordelaktige vilkår og pris på din forsikringsordning. For å sikre dette, sjekker derfor ForsikringsFondet forsikringsmarkedet regelmessig. Forsikringsordningen har vært ute på anbud denne våren og seks forsikringsleverandører ble invitert til å komme med tilbud. Etter møter og forhandlinger med de ulike tilbudsgiverne, var det Tryg som igjen kom med det beste tilbudet. Det er derfor gledelig for styret å kunne informere om at avtalen med Tryg er fornyet i 3 år med virkning fra 1.7.2016. Bedre…