Search Results for: Styringsrente tall

Results 31 - 40 of 136 Page 4 of 14
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

Relevance: 2%      Posted on: 10. januar 2020

Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF   Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2020  Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.   Fra 1. januar 2020 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,50 %, dette er en økning på 0,25 prosentpoeng fra 1. juli 2019.   Du finner en kalkulator for beregning av forsinkelsesrenten her: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/  Eierseksjonsloven – eierskiftegebyr og skjerpet ervervsbegrensning    Som vi tidligere har skrevet om er det gjort flere endringer i eierseksjonsloven, og endringene trådte i kraft…

Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

Relevance: 2%      Posted on: 14. august 2018

En oppdatert sekundærboliganalyse fra NEF og Ambita viser at antallet sekundærboliger øker i Oslo i 1. kvartal 2018. Antallet sekundærboliger i Oslo øker i første kvartal 2018. Dermed fortsetter trenden fra 2017 med at antallet sekundærboliger i Oslo øker. Grafen over viser antallet i første kvartal (mørk blå søyle) sammenlignet med totaltall ved utgangen av de foregående årene. Totalt er det 53.331 sekundærboliger i privat eie i Oslo ved utgangen av første kvartal 2018. Tallet viser hvor mange boliger som er eid av privatpersoner som selv ikke bor i boligene. Analysen er presentert i en ny rapport om sekundærboliger og førstegangsboligkjøpere…

Flat prisutvikling på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 19. september 2018

Prisutviklingen på nye boliger har i gjennomsnitt vært relativt flat det siste året viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det har det har det seneste året vært vært prisoppgang for nye eneboliger, mens det på den andre siden har vært en har det vært en nedgang for prisene på nye leiligheter i den samme perioden. Nye boliger har totalt hatt en svak nedgang på 0,3 prosent fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. Prisene har også siste kvartalet vist en svak nedgang på 0,4 prosent. Statistikken fra SSB viser at prisene på nye eneboliger har økt med 4,4 prosent…

Råsterke boligpristall

Relevance: 2%      Posted on: 3. juli 2020

Ferske boligpristall viser en veldig sterk utvikling i juni måned. I gjennomsnitt steg boligprisene i Norge med 0,8 prosent i juni 2020, viser tall fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent. Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for et år siden. - Dette er råsterke tall for juni som normalt er en måned med svak prisutvikling! Omsetningsvolumene er tilbake på svært høye nivåer og prisutviklingen har gått fra brems i mars og april til full gass i mai og juni. Paradoksalt nok er koronaeffekten positiv for boligmarkedet. Boligmarkedet framstår som bunnsolid, husholdningenes…

Prisvekst på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 12. desember 2018

Nye boliger har i gjennomsnitt steget i pris med 4,2 prosent det siste året. Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene på nyproduserte boliger også har hatt en oppgang fra 2. til 3. kvartal i år på 1,7 prosent. - Utviklingen i markedet for nye boliger reflekterer at balansen mellom tilbud og etterspørsel er bedre enn på lang tid. I 2017 bremset etterspørselen etter nye boliger kraftig opp som følge av stor usikkerhet i markedet. Gjennom 2018 er markedet gradvis normalisert og utsiktene for 2019 er positive, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Mest på blokker Prisoppgangen har…

Sterk prisvekst i hyttemarkedet

Relevance: 2%      Posted on: 18. juni 2021

Fersk statistikk for hyttemarkedet for første halvår av 2021, viser både en sterk prisvekst og vekst i antall salg. Prisene for fritidsboliger steg med 12,6 prosent i første halvår 2021, viser tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. Statistikken viser videre at den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.888.516 kroner. Den sterke pris- og etterspørselsveksten skyldes i all hovedsak effekter av koronapandemien. Begrensede muligheter til å reise utenlands, og at flere det siste halvannet året også har hatt fleksibelt arbeidssted og brukt fritidsboligen til hjemmekontor, har ført til et stort trykk i hyttemarkedet. Prisene økte mest for fjellhytter som…

60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

Relevance: 2%      Posted on: 14. desember 2020

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 14. desember 2020 En ny indeks fra NEF og Ambita viser hvor stor andel av førstegangskjøpere som faktisk kjøper en bolig alene eller sammen med andre. Dette er en indikator på hvor vanskelig/lett det er for førstegangskjøperne å etablere seg på ulike steder i landet.  Samkjøperindeksen er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse. Samkjøperindeksen viser at det på landsbasis er ca. 60 prosent av førstegangskjøperne som kjøper bolig sammen med andre. Andelen førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre har falt de siste 10 årene fra rundt 65 prosent til knappe 60 prosent. - Trenden må ses i…

Samarbeid for å øke innsikten

Relevance: 2%      Posted on: 28. juni 2018

Statistikksamarbeidet mellom Ambita og Norges Eiendomsmeglerforbund kom i gang som en følge av utviklingen i boligmarkedet og regjeringens arbeid med nye låneforskrifter. NEFs Carl O. Geving tok derfor kontakt med administrerende direktør i Ambita, Stig W. Seljeseth, for å høre om de satt på noen data som kunne brukes for å tilføre debatten ny og bedre informasjon. Av: Svein Strømnes - Jeg synes at det var en veldig god ide da Carl kom med forslaget om vi blant annet kunne finne ut om hvem som kjøper sekundærboliger, sier Stig W. Seljeseth til Eiendomsmegleren. - Vi sitter på enormt mye eiendomsdata…

Bra salg i nyboligmarkedet

Relevance: 2%      Posted on: 14. juni 2016

Salget av nye boliger de siste 12 månedene ligger fire prosent over samme periode i fjor. Nye tall fra Boligprodusentenes forening viser at det i løpet av de siste året har blitt solg over 31 000 nye boliger. Leilighetsmarkedet og eneboligmarkedet ligger henholdsvis åtte prosent og tre prosent over fjoråret, mens småhusmarkedet ligger sju prosent under. Ser vi mai måned isolert, ble det solgt 14 prosent flere boliger enn i mai i fjor. Mye ingangsetting Det meldes også om svært god aktivitet i byggebransjen. - Igangsettingen i mai endte hele 29 prosent over samme måned i fjor, fortsetter Jæger. Vi har nå tatt igjen…

Nedgangen i nyboligsalget fortsetter

Relevance: 2%      Posted on: 14. november 2017

Trenden med lavere salg av nye boliger fortsatte også i oktober. Nye tall fra Boligprodusentenes forening viser at nedgangen i salget av nye boliger så langt i år har gått ned med 21 prosent i forhold til i fjor. Salget av leiligheter og eneboliger ligger henholdsvis  35 prosent og 12 prosent under fjoråret. De siste 12 månedene er det solgt 30 563 boliger. - Et lyspunkt er at det er solgt 13 prosent flere småhus i år enn i fjor på samme tid ,sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding. Færre igangsettinger Nedgangen i salget har også…