Search Results for: Styringsrente tall

Results 21 - 30 of 136 Page 3 of 14
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Færre boliger, men flere hytter solgt i 2. kvartal 2016

Relevance: 3%      Posted on: 12. august 2016

Det ble solgt 6 prosent færre boliger i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette viser nye tall fra SSB. Nedgangen er størst i Oslo og Rogaland som hadde nesten 30 prosent færre boligsalg. Derimot økte salget av fritidsboliger i samme periode med 9 prosent. I alt ble det tinglyst 48.400 omsetninger av fast eiendom i 2. kvartal 2016. Samlet verdi av de omsatte eiendommene utgjorde 101,6 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som i 2. kvartal året før. Dette viser tall som SSB la frem fredag 12. august.  Størst nedgang i Oslo og Rogaland To deler…

Fall i nyboligsalget

Relevance: 2%      Posted on: 15. juni 2017

Salget av nye boliger så lang i år viser en nedgang på åtte prosent i forhold til samme periode i fjor. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at det fortsatt selges mange nye boliger, men at salgstakten ikke er like bratt som vi så i fjor. Salget av småhus øker (+ 26 prosent), mens salget av leiligheter og eneboliger ligger hhv. 16 % og 13 % under fjoråret, skriver Boligprodusentene i en pressemelding. Totalt er det solgt  34 602 nye boliger det siste året. Bygges mye Statistikken viser at det godt fart i byggingen av nye boliger. Så langt i år ligger…

Færre interessenter på visninger

Relevance: 2%      Posted on: 13. juli 2017

Eiendomsmeglerne opplevde at det var færre på visninger i mai og juni i år enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra NEFs undersøkelse Meglerinnsikt. Norges Eiendomsmeglerforbunds undersøkelse "Meglerinnsikt" ble gjennomført i slutten av juni og begynnelsen av juli. Og i denne undersøkelsen svarer et flertall av eiendomsmeglerne at det i mai og juni har vært færre på visningene enn i fjor. Var det flere eller færre på visninger i mai-juni i år enn i fjor? Tallene viser at 51,8 prosent av de som svarer mener det var færre på visningene i mai og juni enn på samme…

Prisvekst på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 17. september 2020

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 3,8 prosent det siste året. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nye boliger i gjennomsnitt steg med med 3,8 prosent fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020, mens prisen på brukte boliger til sammenligning steg med 2,3 prosent i samme periode. Leiligheter og rekkehus økte mest Statistikken viser videre at prisene på nye leiligheter og rekkehus har økt med 4,3 prosent det siste året, mens nye eneboliger har hatt en prisstigning på 2,6 prosent.

Utflating i prisen på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 20. september 2017

Prisutviklingen på nye boliger viser en utflating i andre kvartal 2017. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det fortsatt var vekst i nyboligprisene i 2. kvartal, men at veksten var lavere enn foregående kvartaler. Nye eneboliger har blitt 0,9 prosent dyrere siden 2. kvartal 2016. For å finne en like lav årsvekst må vi helt tilbake til 2. kvartal 2010. Fra 1. kvartal til 2. kvartal i år har prisene imidlertid økt med 1,4 prosent, ifølge Prisindeks for nye boliger. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet, skriver SSB på sine nettsider. Svak økning på leiligheter Prisene på nye blokkleiligheter og…

Høy boligproduksjon – lavere salg

Relevance: 2%      Posted on: 14. september 2017

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger over fjoråret, mens salget ligger godt under. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger åtte prosent over samme tid i fjor. Samtidig har salget av nye boliger en nedgang på 18 prosent i den samme perioden. For augustmåned er nedgangen hele 33 prosent sammenlignet med august 2016. - Den høye igangsettingen er et resultat av godt salg over lang tid, sier Jæger. De 12 siste månedene er det igangsatt 32.658 boliger, og vi ser at boligmarkedet jevnt over er i balanse nå, Per Jæger,…

Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

Relevance: 2%      Posted on: 13. mars 2018

Antallet sekundærboliger i Oslo økte med 1276 i 2017, viser en fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Det ble 1276 flere sekundærboliger i Oslo i 2017 enn det var i 2016. De viser tall fra Sekundærboligundersøkelsen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Tallene ble presentert tirsdag på NEFs konferanse "Boligmarkedet - Friskmeldt?". Totalt var det 53.093 sekundærboliger i Oslo i 2017 viser statistikken. Dette utgjør 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo. En økning fra 15,63 prosent i 2016. -Tallene viser en jevn økning i antallet sekundærboliger gjennom 2017. Dette kan komme litt overraskende på noen, men følger den…

Stabilt antall førstegangskjøpere første halvår i Norge

Relevance: 2%      Posted on: 15. august 2018

Tallene for første halvår 2018 viser en forholdsvis stabil andel førstegangskjøpere sammenlignet med første halvår tidligere år. Dette viser nye tall i Førstegangskjøperundersøkelsen til Norges Eiendomsmeglerforbund. Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita analyserer fortløpende antallet førstegangskjøpere i Norge. Dette er halvårsoppdateringen for første halvår 2018. Analysen omfatter «etableringsfasen» i aldersgruppen 20-39 år som kjøper boliger i fritt salg. Tallene er en del av rapporten NEF og Ambita presentert under Arendalsuka med tall for førstegangskjøpere og sekundærboliger. Last ned: NEF og Ambita-rapporten august 2018 Tallene for første halvår 2018 viser en forholdsvis stabil andel førstegangskjøpere sammenlignet med første halvår tidligere år, men det er…

Uvanlig sterk boligprisvekst i mars

Relevance: 2%      Posted on: 5. april 2016

Etter en relativt svak prisutvikling i boligmarkedet i februar, reagerte markedet med å heve gjennomsnittsprisen med 1,9 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned, viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 5,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Den tidlige påsken førte imidlertid til at det ble solgt 25 prosent færre boliger i mars i år enn på samme tid i fjor. Det ble totalt solgt 6.473 bruktboliger i mars. Ved utgangen av mars var det 11.543 boliger til salgs, noe som er 4,8 prosent flere enn for ett år siden.…

Hvordan kan de unge få plass i boligmarkedet?

Relevance: 2%      Posted on: 15. august 2018

Unges mulighet til å komme inn i boligmarkedet var tirsdag tema for debatt under Arendalsuka. Temperaturen var høy i debatten som NEF arrangerte sammen med Huseiernes Landsforbund og NBBL. Tallenes tale er klar, i 2018 ser vi flere steder i landet de høyeste boligprisene noensinne. Boligprisene stiger mer enn vanlig prisstigning, og langt over inntektsveksten. Dette skjer samtidig med at husholdningenes gjeldsgrad øker mer enn inntektene. Tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at førstegangskjøperne i boligmarkedet blir eldre og færre. I 2007 var det 67.084 førstegangskjøpere på landsbasis. I 2017 var antall førstegangskjøpere redusert til 54.577. Det er en nedgang på nesten…